COVID-19 tõkestamise plaan

COVID-19 tõkestamise plaani dokument on leitav SIIT.

COVID-19 lisamaterjalid
Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:

 

https://www.kriis.ee/et

https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-abc

 Lasteaedade töö korraldamise info: https://www.kriis.ee/et/lasteaedade-too

 Haridus- ja Noorteameti juhised lasteaedadele: https://www.hm.ee/et/koroona

 Terviseameti kõige ajakohasem info: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

 Terviseameti juhised ja soovitused: https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

 Soovitusi lastega koroonaviirusest rääkimiseks: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidjakuidasraakida-lastega-koroonaviirusest/

 Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatelehttps://vm.ee/et/teave-riikide-jakarantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele

Viimati muudetud: 29.03.2021