Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid Seli Lasteaias

Tallinna Seli Lasteaia 2018-2019

Õppeaasta eesmärgid1. Tugevdada laste tervist läbi tervislikkuse-kehalise kasvatuse kava, tervisliku toitumise, arvestades laste individuaalsust.

Jätkata laste sotsialiseerumist ja turvalisuse tagamist keskkonnas.

 

2. Sissejuhatada metoodikaid: „Hea Algus”, „ Persona Dolls”, „ Kiusamisest vaba lasteaed”, „Roheline kool”, „ Robootika”.

Eesmärgiga realiseerida integreeritud õpe ja vanemate osalemine õppetegevustes.

 

3. Täiustada laste, vanemate ja pedagoogide integratsiooni Eesti ühiskonda, kasutades kultuuri väärtuseid, traditsioone, keele õppimist, lähtudes Seli lasteaia võimalustest ja potentsiaalist ning teistest koostööpartneritest.

 

4.Täiustada ja uuendada õppekava järgmistes jagudes: Mina Ja Keskkond, Eesti keel, Ökoloogiline kasvatus, Liikumise arendamine.

Tagades maksimaalse õppe ja kasvatusprotsesside realiseerimise.

 

Viimati muudetud: 14.09.2018