Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid Seli Lasteaias

ÜLDEESMÄRGID  2019/2020 õppeaastaks

 

 Rõõmsameelne õppija (laps ja täiskasvanu) uuenduslikus õpi- ja kasvukeskkonnas      (individuaalsus õpihuvi toetamisel ja sotsiaalsete oskuste arendamisel).

     

  1. Jätkame laste füüsilise ja vaimse tervise tugevdamist, laste individuaalsust silmas pidades.

 

  1. Aktiviseerida projektide „Roheline kool“ ja „Robootika“ tööd, kasutades innovaatilist lähenemist, pidades silmas laste huve kasutades  juurdepääsetavuse ja mitmekesisuse põhimõtet.

 

  1. Jätkata tööd projektiga „Eesti keel 3 korda nädalas, alates 3-aastastest lastest“, kaasates protsessi kogu Seli lasteaia tiimi, lapsevanemaid ja partnereid, kasutades erinevate õpetamismeetodite printsiipe.

 

  1. Aktiviseerida tööd projektiga „Laste väärtuse kujunemine“– kõikides tegevusvaldkondades, parandades töökeskkonda, kasutades programmi „Persona Dolls“, „Kiusamisest vaba lasteaed“, koostöös lastevanemate ning õpetajatega osutada tuge lastele ning lastevanematele.

 

  1. Täiendada õppeprogrammi projektides: „Liikumise arendamine“, „Eesti keel“, „Laste väärtuste kujunemine“, „Südamest südamesse“, tagades maksimaalset rakendust kasvatamis ning harimis protsessi, uuendusmeelsust ja projektipõhist tegevust lasteaias lähtudes laste oskustest ning huvidest.

Viimati muudetud: 03.10.2019