Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid Seli Lasteaias

ÜLDEESMÄRGID  2020/2021 õppeaastaks

  1. Jätkata laste õpetamist ohutusest keskkonnas ja kodus, füüsilise ja vaimse tervise tugevdamist, laste individuaalsust silmas pidades.

 

  1. Aktiviseerida tänaval grupitegevuse kavandamist ja läbiviimist, lisades mänguvormid, kasutades "Persona Dolls" ja "Kiusamisest vaba lasteaed" metoodikaid.

 

  1. Jätkata tööd projektiga „Eesti keel 3 korda nädalas / 3-s kord õues/, alates 3-aastastest lastest“, kaasates protsessi kogu Seli lasteaia tiimi, lapsevanemaid ja partnereid, kasutades erinevate õpetamismeetodite printsiipe.

 

  1. Kasutades programme: "Persona Dolls", "Kiusamisest vaba lasteaed", viija õpetajaskonna vanematega läbi ühine töö, kaasates nad haridusprotsessi.

 

  1. Täiendada õppeprogrammi projektides: „Liikumise arendamine“, „Eesti keel“, „Mina ja keskkond”, „Laste väärtuste kujunemine“, „Südamest südamesse“, tagades maksimaalset rakendust kasvatamis ning harimis protsessi, uuendusmeelsust ja projektipõhist tegevust lasteaias lähtudes laste oskustest ning huvidest.

 

  1. Aktiviseerida projektide „Roheline kool“ ja „Robootika“ tööd, kasutades innovaatilisi lähenemist, pidades silmas laste huve ning kasutada juurdepääsetavuse ja mitmekesisuse põhimõtet.

 

  1. Kogemuste vahetamine projekti tegevuste abil meeskonnas, piirkondlikul ja linna tasandil.

Viimati muudetud: 17.09.2020