Seli Lasteaia teenuste hinnad

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks ("kohatasuks") ja toidurahaks.

Lasteaia tasu alates 01.01.2019 on 65,88 
eurot kuus  (Tallinna Haridusameti kk 19.12.2018 nr HA-4/95)

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Toidupäeva maksumus on alates 1. september 2017:

  • sõimerühmas 0,00 eurot
  • aiarühmas 0,00 eurot

Lasteaia arved saadetakse osutatud vanematega e-posti aadressile. Lapsevanem on kohustatud maksma lasteaiatasu vastavale arveldusarvele määratud tähtpäevaks.

Paremaks teenindamiseks saad linna esitatavaid arveid maksta ning teavitusi tellida iseteenindusportaalis https://iseteenindus.tallinn.ee/. Keskkonda sisenemiseks on kodanikul vaja ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ja saab nende eest samas kohas ka maksta. Vastavasisulise teate edastab raamatupidamise osakond neile klientidele, kes saavad arveid e-mailile.

 

Ruumide rent

Soovi korral on võimalik rentida Tallinna Seli Lasteaia ruume tunnihinna alusel. Ruumide tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08.juunist 2010 nr 1-2/319 . Ruumide rentimiseks sõlmitakse rentniku ja lasteaia vahel tunnihinna alusel sõlmitav rendileping.

Tallinna Seli Lasteaias on võimalik rentida järgmisi ruume:

  • Saali kasutamine tööpäeval esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks 6,00 eurot 
  • Kabineti kasutamine 4,00 eurot

 

 

Viimati muudetud: 12.01.2019