Õppetegevuse tunniplaan 2020-2021. õppeaastal

 

 

 Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

„Tibuke”

sõimerühm

1,5-2,5

аastased

A-11

1.Muusika
9-00

2.Keel ja kõne

1.Mina ja
keskkond 9-00

2.Liikumine

 

 

1. Keel ja kõne
9-00

2. Kunst-
(voolimine)

   

1.Matemaatika
9-00

2.Liikumine

 

  

1.Kunst-9-00
(joonistamine)

2.Liikumine

„Mõmmik”

sõimerühm

2-3 aastased

A-12

1.Keel ja kõne
9-00

2.Liikumine-
9-20

1.Muusika
9-00         

2.Matemaatika

 

1.Liikumine
9-00

2.Kunst -  (voolimine;
aplikatsioon-
teisest poolaastast)

1.Muusika
9-00

2. Keel ja kõne

3. Liikumine

   

1.Mina ja
keskkond 9
00     

2.Kunst-
(joonistamine)

  

„Mesilane”

sõimerühm

2-3 aastased

B-9

1.Liikumine-
9-00

 2.Kunst -  (voolimine;
aplikatsioon-
teisest poolaas. 

1.Keel ja kõne
9-00

2. Muusika
9-15

 

1.Mina ja
keskkond 9-00

2.Kunst
(joonistamine)

 3.Liikumine

1.Matemaatika
9-00

2. Muusika
9-15

 

1.Liikumine
9-00

2. Keel ja kõne

„Pääsuke”

Vanem rühm

6-7aastased

B-8

Pr.„Roheline kool”,Värtus-kasvatus lasteaias”

Metoodika:

 „Kiusamisest vaba l/a”

1.Eesti keel
8-00, 8-30

2.Keel ja kõne

3. Kunst -   (voolimine)

4. Muusika
10-40

 

 

  

1.Matemaatika
9-00

2.Mina ja
keskkond

3.Kunst-
(joonistamine)

 

1.Eesti keel
9-00, 9-30

2.Keel ja kõne

 

3. Muusika -
10-40

4.Liikumine
15-00

 

1. Eesti keel
8-00, 8-30

2.Keel ja kõne

 

3.Keel ja kõne

4.Kunst -
(aplikatsioon)

5.Liikumine
11-20 /õues/

1.Matemaatika
9-00

2.Mina ja
keskkond

3.Liikumine
10-00

4.Tööõpetus
(käsitoo)

 

„Päevalill”

Vanem rühm

6-7 aastased

A-1

Pr. „Roheline kool”,Värtus-kasvatus lasteaias” Metoodika:”  „Persona Dolls”

1.Eesti keel
9-00, 9-30

2.Matemaatika

 3.Mina ja
keskkond

4.Kunst-
(voolimine)

 

1.Keel ja kõne
9-00

2.Muusika
10-25

3. Kunst
(joonistamine

4.Liikumine
11-20/õues/

1.Eesti keel
8-00, 8-30

2.Keel ja kõne

 

3.Matemaatika

 

4.Liikumine
15-30

 

1.Keel ja kõne

  9-00

2.Keel ja kõne.

 

3.Kunst-

(aplikatsioon)

4.Muusika

   10-25

 

1. Eesti keel

   8-00, 8-30

2.Tööõpetus

  (käsitoo)

3. Mina ja

   keskkond

4.Liikumine

   10-30

 „Siilike”

keskmine rühm 

B-5

”Hea algus”

„Persona Dolls”

 

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Muusika

   9-20

3. Eesti keel

  11-50 /õues/

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Liikumine

    9-55

 

  

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Muusika

      9-20

3.Eesti keel

     10-10

 

1. Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Liikumine-

      9-20

3.Eesti keel-

     9-50

1. Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Liikumine

 tänaval

 „Päike”

keskmine

rühm

В-7

”Hea algus”

”Kiusamisest vaba lasteaed”

 

1.Tegevuskes-

   kused  9-00

2. Muusika

    9-45 

 

1.Liikumine

       9-00

2.Tegevuskes-

   kused 

3. Eesti keel

     10-15

 

1.Tegevuskes-

   kused  9-00

2. Muusika

      9-45

3. Liikumine     tänaval

 

1.Tegevuskes-

 kused 9-00

2.Eesti keel-

   10-10

1.Tegevuskes-

   kused  9-00

2.Liikumine-

      9-30

3. Eesti keel

    11-50/õues/

 „Südameke”

noorem rühm

A-2

Pr.”Hea

algus”

„Kiusamisest vaba lasteaed”

 

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Eesti keel

   11-00 (õues)

3. Liikumine

       16.00

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Muusika

   9-30

 

 

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Liikumine   

   tänaval

3.Eesti keel

      11-40

 

1.Tegevuskes-

   kused  9-00

2.Muusika

   9-30

 

 

1. Liikumine-

      9-00  2.Tegevuskes-

   kused 

3. Eesti keel

   11-35 

 

„Vikerkaar”

vanem rühm

B-6

”Hea algus”

Pr.„Roheline kool”,

„Värtuskasvatus lasteaias”

 

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Muusika

     10-10

3. Liikumine-

   15-00

1.Eesti keel-

  9-00; 9-25

2.Tegevuskes-

   kused

 

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Muusika

    10-10

3.Liikumine

 tänaval

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Liikumine - 

   10-10

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

     

2. Eesti keel-

   10-00; 10-25

 

 

„Sinilill” A-3

noorem rühm

”Hea algus”

”Persona Dolls

1. Muusika

    9-00

2.Tegevuskes-

   kused 

3. Eesti keel

  11-15 (õues)

1.Tegevuskes-

kused 9-00

2.Liikumine-

    9-30

3. Eesti keel

   11-40

 

1.Muusika

    9-00  2.Tegevuskes-

   kused 

3. Liikumine   

    tänaval

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Liikumine-

    9-45

3.Eesti keel

   11-40 

1. Tegevuskes-

   kused 9-00

2..Liikumine   

   tänaval

 „Lepatriinu”  A-4

vanem rühm

”Hea algus”

Pr.„Roheline   kool”,

„Värtuskasva-tus lasteaias”

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.  Eesti keel

   10-00,10-25

3. Liikumine-

   15-30

1.Eesti keel-

  8-00; 8-25

2.Muusika

    9-50

3.Tegevuskes-

   kused

 

 

 

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Liikumine   -

   16-00

 

1.Eesti keel

  9-00, 9-25

2.Muusika-

    9-50

3.Tegevuskes-

   kused

 1.Eesti keel-

 9-00;9-25

2.Tegevuskes-

   kused 3.Liikumine   

   tänaval

 

Viimati muudetud: 09.09.2020