Õppetegevuse tunniplaan 2018 - 2019. õppeaastal

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Tibuke

sõimerühm

1,5-2,5

аastased

A-11

1.Muusika


2.Keel ja kõne

1.Mina ja

  keskkond

2.Liikumine

1. Keel ja kõne


2.Liikumine

  tänaval

1.Matemaatika


2.Kunst-

(voolimine)

  

1.Kunst-

(joonistamine)

2.Liikumine

Mõmmik

sõimerühm

2-3 aastased

A-12

1.Keel ja kõne


2.Liikumine-

 9-20

1.Matemaatika


2.Muusika

  9-20          

1.Liikumine

 9-00

2.Kunst -  (voolimine;

aplikatsioon-

teisest poolaast)

1.Keel ja kõne


2.Kunst-

(joonistamine)

3.Liikumine

  tänaval

1.Mina ja

 keskkond

2.Muusika

  9-20          

Mesilane

sõimerühm

2-3 aastased

B-9

1.Liikumine-

 9-00

2.Muusika

  9-20    

1.Keel ja kõne


2.Kunst -  (voolimine;

aplikatsioon-

teisest poolaas.

3.Liikumine

  tänaval

1.Mina ja

  keskkond

2.Kunst

(joonistamine)

1.Matemaatika


2.Muusika

  9-20          

1.Liikumine-

 9-00

2.Keel ja kõne

Pääsuke

Vanem rühm

6-7aastased

B-8

ÖKOprojekt

„Roheline kool”

Metoodika:

„Persona Dolls”

1.Eesti keel

8-00, 8-30

2.Keel ja kõne


3.Kunst -   (voolimine)

4. Muusika

    10-45


  

1.Matemaatika


2.Mina ja

keskkond

3.Kunst-

(joonistamine)

1.Eesti keel

 8-00, 8-30

2.Keel ja kõne


3.Kunst -

(aplikatsioon)

4.Liikumine

  15-00

5. Muusika -

individuaalne töö lastega

1. Eesti keel

  8-00, 8-30

2.Keel ja kõne


3.Keel ja kõne


4. Muusika

    10-45

5.Liikumine

  11-40

1.Matemaatika

2.Mina ja

  keskkond


3.Tööõpetus

 (käsitoo)

4.Liikumine

  15-00

Päevalill

Vanem rühm

6-7 aastased

A-1

ÖKOprojekt

„Roheline kool”

1.Eesti keel

 9-00, 9-30

2.Matemaatika


3.Mina ja

  keskkond

4.Kunst-

(voolimine)

1.Keel ja kõne

2.Kunst

(joonistamine)


3.Muusika

  10-45

4.Liikumine tänaval 11-20

1.Eesti keel

 9-00, 9-30

2.Keel ja kõne


3.Matemaatika


4.Liikumine

  15-30

5. Muusika -

individuaalne töö lastega

1.Keel ja kõne


2.Keel ja kõne.


3.Mina ja

  keskkond

4.Kunst-

 (aplikatsioon)

1. Eesti keel

  8-00, 8-30

2.Tööõpetus

 (käsitoo)

3.Muusika

  10-45

4.Liikumine

  15-30

Südameke

keskmine rühm  

A-2

Pr.”Hea algus”

Metoodika:

„Persona Dolls  

1.Tegevuskes-

  kused


2. Eesti keel

  11-50

3. Liikumine

    16-00

1.Tegevuskes-

  kused


2. Muusika

  9-35

  

1.Tegevuskes-

  kused


2.Liikumine    

  tänaval

3.Eesti keel

 10-20

4. Muusika -

individuaalne töö lastega

1. Tegevuskes-

  kused


2.Eesti keel-

   9-20

3. Liikumine-

 9-45

1. Tegevuskes-

  kused


2.Muusika

   9-35

Sinilill

keskmine

rühm

A-3

Pr.”Hea algus”

Metoodika:

„Kiusamist vaba l/a”

1.Tegevuskes-

  kused


2. Muusika

  9-35

1.Tegevuskes-

  kused


2.Liikumine

  9-45

3.Eesti keel-

 10-15

1.Tegevuskes-

  kused


2.Liikumine    

  tänaval

3. Muusika -

individuaalne töö lastega

1.Tegevuskes-

  kused


2.Muusika

  9-35

3.Eesti keel-

  10-00

1.Tegevuskes-

  kused


2.Eesti keel

 11-50 3.Liikumine-

 16-00

Lepatriinu

noorem rühm

A-4

Pr.”Hea

algus”

ÖKOprojekt

1.Muusika

  9-00

2.Tegevuskes-

  kused

3. Eesti keel

  11-15  

    

1.Liikumine-

 9-00

2.Tegevuskes-

  kused

3.Eesti keel

  11-40

1.Tegevuskes-

  kused

2.Liikumine    

  tänaval

3. Muusika -

individuaalne töö lastega

1.Muusika9-00

2. Liikumine-

 9-20

3.Tegevuskes-

  kused

4.Eesti keel

  11-40

1.Tegevuskes-

  kused

2.Liikumine    

  tänaval

Siilike

B-5

vanem rühm

Pr.”Hea algus”

Metoodika:

„ Kiusamist vaba l/a „

ÖKOprojekt

„Roheline kool”

1.Tegevuskes-

  kused

2.Eesti keel

10-00, 10-25


3. Liikumine-

  15-30

1.Eesti keel-

 9-00; 9-25

2.Muusika

  10-05


3.Tegevuskes-

  kused

1.Tegevuskes-

  kused

2.Liikumine    

  tänaval


3. Muusika -

individuaalne töö lastega

1.Tegevuskes-

  kused

2.Liikumine -  

  10-10

1.Eesti keel-

 9-00; 9-25

2.Muusika-

10-05


3.Tegevuskes-

  kused

Vikerkaar

noorem rühm

B- 6

Pr.”Hea

algus”

ÖKOprojekt

1.Tegevuskes-

  kused

2. Eesti keel

   11-00  

3.Liikumine    

  tänaval

1.Muusika

  9-00

2. Liikumine-

 9-20

3.Tegevuskes-

  kused

1.Tegevuskes-

  kused

2.Eesti keel

  10-40  

3.Liikumine    

  tänaval

4. Muusika -

individuaalne töö lastega

1.Tegevuskes-

  kused

2.Liikumine-

 9-00


1.Muusika

  9-00

2.Tegevuskes-

  kused

3.Eesti keel-

  11-30

Päike

B-7

vanem rühm

Pr.”Hea

algus”

Metoodika:„Kiusamist vaba L/A”

ÖKOprojekt

„Roheline kool”

1.Tegevuskes-

  kused


2. Muusika

   10-05

3. Liikumine-

  15-00

1.Eesti keel-

 8-00; 8-25


2.Tegevuskes-

  kused


1.Tegevuskes-

  kused


2.Liikumine   -

  16-00

3. Muusika -

individuaalne töö lastega

1.Eesti keel

 9-00, 9-25


2.Tegevuskes-

  kused

3.Muusika-

10-05

1.Tegevuskes-

  kused


2.Eesti keel-

10-00;10-25

3.Liikumine    

  tänaval

 

Viimati muudetud: 10.10.2018