Õppetegevuse tunniplaan 2019 - 2020. õppeaastal

 

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Tibuke

sõimerühm

1,5-2,5 

аastased

A-11

1.Muusika

 9-00

2.Keel ja kõne

1.Mina ja 

keskkond 9-00

2.Liikumine

1. Keel ja kõne

 9-00

2.Liikumine

   tänaval

1.Matemaatika

  9-00

2.Kunst-

 (voolimine)

   

1.Kunst-9-00

(joonistamine)

2.Liikumine

Mõmmik

sõimerühm

2-3 aastased

A-12

1.Keel ja kõne

 9-00

2.Liikumine-

  9-20

1.Muusika

   9-00          

2.Matemaatika

  

1.Liikumine 

  9-00

2.Kunst -  (voolimine;

 aplikatsioon-

 teisest poolaast)

1.Muusika

 9-00

2. Keel ja kõne

3. Liikumine

   tänaval

1.Mina ja 

keskkond 9-00      2..Kunst-

(joonistamine)

   

Mesilane

sõimerühm

2-3 aastased

B-9

1.Liikumine-

  9-00

 2.Kunst -  (voolimine;

aplikatsioon-

teisest poolaas.  

1.Keel ja kõne

 9-00

2.Liikumine

   tänaval

1.Mina ja 

keskkond 9-00

2.Kunst

(joonistamine)

3.Muusika

   15-30

1.Matemaatika

 9-00

2..Liikumine

   tänaval 

1. .Muusika

9-00

2.Keel ja kõne

Pääsuke

Vanem rühm

6-7aastased

B-8

Pr.„Roheline kool”

Metoodika:

 „Kiusamisest vaba l/a”

Pr.Värtuskasvatus lasteaias”

1.Eesti keel

 8-00, 8-30

2.Keel ja kõne


3.Kunst -   (voolimine)

4. Muusika

     10-20


   

1.Matemaatika

 9-00

2.Mina ja 

 keskkond

3.Kunst-

(joonistamine)

4.Liikumine

    11-20(õues)

1.Eesti keel

  9-00, 9-30

2.Keel ja kõne


3. Muusika -

    10-00 

4.Liikumine

   15-00

 

1. Eesti keel

   8-00, 8-30

2.Keel ja kõne


3.Keel ja kõne

4.Kunst - 

 (aplikatsioon) 

1.Matemaatika

9-00

2.Mina ja 

   keskkond

3.Tööõpetus

  (käsitoo)

 4.Liikumine

   15-00

Päevalill

Vanem rühm

6-7 aastased

A-1

Pr. „Roheline kool”, Metoodika:”  „Kiusamisest vaba l/a”

Pr.Värtuskasvatus lasteaias”

1.Eesti keel

  9-00, 9-30

2.Matemaatika


3.Mina ja 

   keskkond

4.Kunst-

 (voolimine)

1.Keel ja kõne

 9-00

2.Muusika

   9-50

3. Kunst 

 (joonistamine

4.Liikumine

   11-50(õues)

1.Eesti keel

  8-00, 8-30

2.Keel ja kõne


3.Matemaatika


4.Liikumine

   15-30

5. Muusika -

individuaalne töö lastega

1.Keel ja kõne

  9-00

2.Keel ja kõne.


3.Kunst-

(aplikatsioon)

4.Muusika 

   10-30 

5.Liikumine tänaval 11-20

1. Eesti keel

   8-00, 8-30

2.Tööõpetus

  (käsitoo)

3. Mina ja 

   keskkond

4.Liikumine

   15-30

Lepatriinu

keskmine rühm  

A-4

Pr.”Hea algus”

Pr. „Roheline kool”

  

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Muusika 

   9-20

3. Liikumine

     16-00

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Eesti keel

10-15

 

 

   

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Eesti keel

  10-20

3. Liikumine tänaval 4.Muusika ind. töö lastega

1. Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Liikumine-

  9-45

3.Eesti keel-

    10-10

4.Muusika 

   15-15  

1. Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Eesti keel

   11-50(õues)

Vikerkaar

keskmine

rühm

В-6

Pr.”Hea algus”

Pr.„Roheline kool”

1.Tegevuskes-

   kused  9-00

2.  Eesti keel

    11-50(õues)

1.Tegevuskes-

   kused  9-00

2.Liikumine

   9-20

 

1.Tegevuskes-

   kused  9-00

2. Eesti keel

    10-20 

3. Liikumine     tänaval

4. Muusika 

    15-45

1.Tegevuskes-

 kused 9-00

2.Eesti keel-

   9-50

1.Tegevuskes-

   kused  9-00

2.Muusika

   9-15

 3.Liikumine-

  16-00

Siilike

noorem rühm

B-5

Pr.”Hea 

algus”

Pr. „Persona Dolls”

1.Muusika

   9-00

2.Tegevuskes-

   kused

3. Eesti keel

   11-15 (õues)

     

1.Liikumine-

  9-00

2.Tegevuskes-

   kused

 

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Liikumine    

   tänaval

3.Eesti keel

   11-40

4. Muusika -

ind. töö lastega

1. Liikumine-

  9-00  

2.Muusika

   9-20

3.Tegevuskes-

   kused

 

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Liikumine    

   tänaval 

3.Eesti keel

   11-35  

Sinilill A-3

vanem rühm

Pr.”Hea algus”

Metoodika:

„ Kiusamist vaba l/a „

Pr.„Roheline kool”

Pr.Värtuskasvatus lasteaias”

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Eesti keel

 10-00, 10-25

3. Liikumine-

   15-30

1.Eesti keel-

  9-00; 9-25

2.Tegevuskes-

   kused

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Liikumine    

   tänaval

3. Muusika 

     15-00

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Liikumine -  

   10-10

1.Eesti keel-

  9-00; 9-25

2.Muusika-

   9-40

3.Tegevuskes-

   kused

Päike

noorem rühm

B- 7

Pr.”Hea 

algus”

Pr.”Kiusamisest vaba LA”

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Eesti keel

  11-15 (õues)

3.Liikumine    

   tänaval

1.Tegevuskes-

kused 9-00

2. Muusika

   9-15

3.Liikumine-

  9-45

4. Eesti keel

   11-35

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Liikumine    

   tänaval

3. Muusika -

individuaalne töö lastega

1. Liikumine-

  9-20

2.Tegevuskes-

   kused

3. Muusika

  9-40

4.Eesti keel

   11-40  

1. Tegevuskes-

   kused 9-00

2..Liikumine    

   tänaval

Südameke  A-2

vanem rühm

Pr.”Hea algus”

Metoodika:„ „Persona Dolls”

 ÖKOprojekt

 „Roheline kool”

Pr.Värtuskasvatus lasteaias”

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2. Muusika

    9-50

3. Liikumine-

   15-00

1.Eesti keel-

  8-00; 8-25

2.Tegevuskes-

   kused


 

1.Tegevuskes-

   kused

2.Liikumine   -

   16-00

3. Muusika -

individuaalne töö lastega

1.Eesti keel

  9-00, 9-25

2.Tegevuskes-

   kused

3.Muusika-

 10-00

1.Tegevuskes-

   kused 9-00

2.Eesti keel-

 10-00;10-25

3.Liikumine    

   tänaval

 

 

Viimati muudetud: 02.09.2019