Koosseisunimestik

Seisuga 01.01.2021 a.    pereleska6.jpg

Ametikoha nimetus             

Ametikohtade arv

Direktor                                            

1

Õppealajuhataja                                            

1

Direktori asetäitja majandusalal                   

1

Muusikaõpetaja                                            

1,5

Rühma õpetajad                                            

26

Eesti keele õpetaja                                        

3

Logopeed                                                     

3

Psühholoog

Eripedagoog                                                   

0,5

0,5

Treenerõpetaja (ujulas)                                  

1

Tervisehoidja                                                

1

Sekretär                                                       

1

Projektijuht

Õpetaja abi                                                   

0,25

14

Kokk                                                             

1

Laohoidja                                                     

1

Peakokk                                                        

1

Pesumasinist              

0,5

Remonditööline                                            

1

Abitööline                                                     

1

Koristaja                                                       

1

Valvur                                                           

0,5

Majahoidja                                                                           1

Viimati muudetud: 21.01.2021