Peamised eesmärgid 2020-2021 õppeaastaks

1. Jätkata tööd kehalise kasvatuse ja tervisliku eluviisi aluste kujundamisega, kasutades deti15.jpgkõiki lasteaia olemasolevaid ressursse;

 2. Uuenduslike tehnoloogiate integreerimine haridusprotsessi kõikidesse osadesse. Õppekava täiendamine jaotisega "Robootika";

3. Ökoloogilise hariduse alase töö parandamine ja keskkonna vastu humaanse suhtumise kujundamine, projekti  "Roheline kool" teemade õppekavasse viimine;

4. Õpetajate ametioskuste taseme tõstmine, kasutades metoodilise töö aktiivseid vorme: võrgustike loomine, meistriklassid, avatud tunnid, koolitused ja seminarid;

5. Pidev suhtlemine vanemate ja partneritega ühistegevustes.

Viimati muudetud: 02.11.2020