Peamised eesmärgid 2019-2020 õppeaastaks

1. Tervisliku eluviisi kujundamine, lapse tervise hoidmine ja tugevdamine, igale lapsele deti15.jpgvõimetekohaseks arenguks vajalike tingimuste loomine, kehaline aktiivsus lasteaias.

2. Laste loominguliste ja kognitiivsete võimete arendamine õpetajate, laste ja vanemate igasuguste ühistegevuste kaudu.

3. Õpetajate eesti keele taseme tõstmine ühisprojektide kaudu «Õpetajalt õpetajale» , kus toimub koostöö kolleegidega eesti lasteaedadest.

4. Kvaliteetne koostöö vanematega, elektroonsete küsimustikke arendamine.

Viimati muudetud: 11.11.2019