Personal

JUHTKOND:

Direktor - Ljudmilla Parve pereleska1.jpg

Õppealajuhataja - Galina Bulavinova

Direktori asetäitja majandustööalal - Larissa Kuts 

SPETSIALISTID:

Tervishoiutöötaja - Aina Gorinovitš

Logopeed - Svetlana Gribanova

Logopeed - Irina Kornejeva

Logopeed - Olga Stepanova

Muusikaõpetaja - Svetlana Antyukhina

Liikumisõpetaja - Larissa Bessonova

Eesti keele õpetaja - Kristiina Aluoja-Priimägi

Psühholoog - Jelena Jessipovitš


Lasteaias on 63 töötajat, neist 35 on pedagoogid. Lasteaed on 100% komplekteeritud. 94% töötajatest omavad pedagoogilist kõrgharidust. 6% töötajatest omavad pedagoogilist rakenduskõrgharidust.


Lasteaia pedagoogid tõstavad oma kvalifikatsiooni, osalevad linna- ja maakonna projektides, sh

  • Keelekümblusprojekt
  • Lõimumisprojekt

Viimati muudetud: 26.04.2019