Ruumide rent

     Lasteaia saali kasutamine:

  1. tööpäevadel esmaspäevast reedeni - 13,00 eurot/tund
  2. tööpäevadel esmaspäevast reedeni lasteringideks ja huvitegevuseks - 6,00 pereleska3.jpgeurot/tund

    Alus: Tallinna Haridusameti 08.juuni 2010 käskkiri nr 1-2/319 "Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine".
Viimati muudetud: 03.05.2019