Üldinfo

Esimest korda avas meie lasteaed oma uksed Haabersti linnaosas 1983. aasta märtsis.

Lasteaed on vene õppekeelega munitsipaalasutus. 

Meie lasteaias on:

  • hubased mängu-, magamis- ja puhkeruumid    lasteaed1.png

  • nüüdisaegsete vahenditega varustatud tegevusruumid

  • eesti keele kabinet

  • avastustuba

  • muusikasaal

  • ujula ja sauna

  • logopeedi ja psühholoogi kabinetid

  • medkabinet.

Rühmade arv lasteaias on 13:

 2 sõimerühma (1,5 kuni 3 a.)

11 aiarühma (3 kuni 7 a.), nendest:

 • 2 tasandusrühma
 • 2 sobitusrühma
 • 1 osaline keelekümblusrühm

Igas rühmas töötab graafiku alusel kaks õpetajat ja üks õpetaja abi.

Tasandusrühmades töötavad graafiku alusel kaks õpetajat, üks logopeed ja üks õpetaja abi.

Lasteaed on avatud E - R  7.00-18.00.

Kontakt:

Järveotsa tee 49

13520 Tallinn

Tel: 659 46 56

E-post: sinilill@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 18.09.2019