Cleaner and better transport in cities
Bussiga kulutad vähem !
Trolliga hoiad linnaõhu puhtana !
Trammiga saad kiiremini !
Mis on Smile
Smile partnerid
Smile eesmärgid
Kaardid
Lingid
Reklaamid
Üritused
Mõisted
m.tallinn.ee


Mimosa

SMILE on Euroopa Liidu 6. raamprojekti CIVITAS II initsiatiivi raames täideviidav projekt. CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability ehk Linn-Elujõulisus-Jätkusuutlikkus) tegeleb puhtama ja ökonoomsema linnatranspordi rakendamisega Euroopa Liidu linnadesse. CIVITAS II osaleb 17 Euroopa linna, neist SMILE projektis 5.

Projekt algas Tallinnas 1. veebruaril 2005 ning kestab neli aastat. Selle kogumaksumus on 71,6 miljonit krooni, millest EL poolne välisrahastus on 31,5 miljonit krooni.

Projekti käigus uuendatakse Tallinna ühistranspordi infosüsteeme ning ehitatakse välja ühistranspordi prioriteedisüsteem, mis vajadusel võimaldab teatud ühistranspordi suundadel rohelise fooritule kestust pikendada või punase fooritule kestust lühendada.

CIVITAS SMILE on integreeritud projekt, mille konsortsiumlepingusse on hõlmatud 30 partnerit 51 meetmega viies Euroopa linnas. Tallinna partnerlinnad on Malmö (Rootsi) - koordinaator, Norwich (Ühendkuningriik), Potenza (Itaalia) ja Suceava (Rumeenia). SMILE projekti kogumaksumus on 34,2 miljonit eurot, millest EL poolne finantseering moodustab 15,4 miljonit eurot (45%).

Mis on Smile - bussi skeem.JPG