Kodukord

Lasteaia kodukord tugineb järgmistele õigusaktidele:

– Kooleelse lasteasutuse seadus,
– Sotsiaalhoolekande seadus,
– Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded,
– Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale,
– Lasteaia põhimäärus

Tallinna Sõbrakese Lasteaia kodukord

Viimati muudetud: 11.11.2019