Kohatasu

Vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks

 

  • alates 01.jaanuarist 2020 ühe lapse kohta kuus on 71,25 eurot

Tallinna Haridusameti käskkiri nr HA-4/78 31.12.2019

 

Juhul, kui vanemal ei ole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta esitama vastavasisulise avalduse lasteasutusele  taotlus siin.

 

Vanematel on võimalus saada soodustusi, kui lapse ja tema vanema(te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alamäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alamäärast.

 

Lasteasutuse direktoril on õigus vanema osa maksmisest osaliselt kuni 80% ulatuses vabastada vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. (Alus: Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9).

Viimati muudetud: 06.01.2020