Koosseis ja töötasujuhend

Tallinna Sõbrakese Lasteaia isikkoosseisu nimekiri koos ametikohtade koormusega alates 01.02.2020 on kinnitatud direktori 01.02.2021 käskkirjaga 1-1/2/2021

 

Tallinna Sõbrakese  Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt töötasujuhendile

Viimati muudetud: 02.02.2021