Koosseis ja töötasujuhend

Tallinna Sõbrakese Lasteaia isikkoosseisu nimekiri koos ametikohtade koormusega alates 01.09.2019 on kinnitatud direktori 09.09.2019 käskkirjaga 1-1/7

 

Tallinna Sõbrakese  Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt töötasujuhendile

Viimati muudetud: 09.09.2019