Koosseis ja töötasujuhend

Tallinna Sõbrakese Lasteaia isikkoosseisu nimekiri koos ametikohtade koormusega alates 01.01.2019 on kinnitatud direktori 10.01.2019 käskkirjaga 1-1/1

 

Tallinna Sõbrakese  Lasteaia töötajate töötasustamine toimub vastavalt töötasujuhendile

Viimati muudetud: 26.02.2019