Lasteaiast lahkumine

Lasteasutuse direktor võib lapse lasteasutusest välja arvata alljärgnevatel juhtudel:

  • Lapsevanema vastavasisulise avalduse alusel, mis esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist.
  • Hoolekogu nõusolekul, kui vanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist.

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Viimati muudetud: 18.12.2018