Vastuvõtt

Infot lasteaiakoha taotlemise kohta leiate siit ja vastavat taotlust leiate siit.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.aprilli 2015 määrus nr 18 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”

Viimati muudetud: 18.12.2018