Noorsportlaste toetamine

Toetuse andmise eesmärk on tunnustada ja premeerida parimaid Tallinna 15–23-aastaseid
noorsportlaseid, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn ja nende treenereid.

Parimale noorsportlasele toetuse määramisel võetakse tulemuslikkuse hindamisel aluseks vastaval alal
või kategoorias osalejate arv ja toetust taotleva sportlase saavutatud koht. Samuti arvestab komisjon ala
tuntust ja populaarsust nii rahvusvahelisel kui Eesti tasandil, vastaval võistlusel osalenud riikide arvu, ala
kuulumist olümpiamängude kavva ja/või kuulumist Tallinna eelisarendatavate spordialade nimistusse.
Toetuse määramisel võtab komisjon aluseks taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal saavutatud
sportlikud tulemused.
Rahvusvahelised tiitlivõistlused antud kriteeriumide mõistes on noorte olümpiamängud, juunioride
maailmameistrivõistlused, juunioride Euroopa meistrivõistlused, juunioride maailma ja Euroopa
karikavõistluste finaal (lõpptulemus), noorte olümpiapäevad ja universiaad.

Toetuse taotluseid saab esitada ametile hiljemalt 15. jaanuariks.


Parima noorsportlase toetuse määramise kriteeriumid:

I aste – noorsportlane tegeleb olümpiamängude kavva kuuluva ja/või Tallinna eelisarendatavate
spordialade nimistusse kuuluva spordialaga ja on tulnud noorte olümpiamängudel, juunioride
maailmameistrivõistlustel, juunioride Euroopa meistrivõistlustel, juunioride maailma ja Euroopa
karikavõistluste finaalis (lõpptulemus) esimese kolme hulka. Toetuse suuruseks määratakse kuni 1 500
eurot ühe noorsportlase ja/või võistkonna* kohta.

II aste – noorsportlane tegeleb muudel Tallinna linnalt noortespordi toetust saava spordialaga ja on
tulnud noorte juunioride maailmameistrivõistlustel, juunioride Euroopa meistrivõistlustel ja/või Euroopa
karikavõistluste finaalis (lõpptulemus) esimese kolme hulka. Toetuse suuruseks määratakse kuni 1 000
eurot ühe noorsportlase ja/või võistkonna* kohta.

III aste – noorsportlane on saavutanud olümpiamängude kavva kuuluval ja/või Tallinnas eelisarendataval
spordialal noorte olümpiapäevadel, juunioride maailmameistrivõistlustel ja juunioride Euroopa
meistrivõistlustel 4.–12. koha ja/või maailma või Euroopa karikavõistluste etapil ning universiaadil 1.–3.
koha. Toetuse suuruseks määratakse kuni 500 eurot ühe noorsportlase ja/või võistkonna* kohta.

IV aste – noorsportlane on saavutanud muul spordialal, mis ei kuulu Tallinna linna noortespordi toetust
saava spordiala nimekirja ja/või on oma vanuseklassis Eesti meister ja on edukalt esindanud Eestit
koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel. Toetuse suuruseks määratakse kuni 300 eurot ühe
noorsportlase ja/või võistkonna* kohta.

V aste – sportmängude võistkond on tulnud Eesti meistriks A-vanuseklassis ning on edukalt esinenud
rahvusvahelistel võistlustel. Toetatakse ühte spordimängude võistkonda ning toetuse suuruseks
määratakse kuni 3000 eurot.

Erandid parima noorsportlase toetuse määramisel
Erandina võib komisjon määrata toetuse ka sportlasele, kes ei vasta antud kriteeriumitele, aga on
saavutanud muu hea sportliku tulemuse – rekordid, tippmargid, rahvusvahelise edetabeli liider, hea
esinemine turniiridel jms.

Noorsportlase toetus on sihtotstarbeline võistlustel osalemiseks (ettevalmistus, osavõtumaksude, majutuse, transpordi ja toitlustuskulude katteks), spordiinventari ja -varustuse soetamiseks ning meditsiinikuludeks. 

 

*võistkonna all mõeldakse võistlustantsupaari, iluuisutamispaari jne, mitte sportmängude võistkonda


Noorsportlastele eraldatud toetused ja komisjoni koosseis

Viimati muudetud: 14.01.2019