Veebruar 2007

Veebruar

Jrk nr

Organisatsiooni nimi

Projekti lühikirjeldus

Projekti kogu eelarve

Taotletav summa

Eraldatud toetus, kr

1

KulundPea
Mirko Miilits

Muusika pildiks!".
Eesmärk pakkuda edasijõudnud noortebändidele võimalus talletada oma esinemine kõrgkvaliteetselt filmile.
22. veebruar Rock Cafe.

49835

15000

Mitte toetada

2

Eesti Breiktantsu Liit
Oliver Soomets

Eesti meistrivõistlused breiktantsus 2007.
Osalejaid ligi 500 võistlejat üle vabariigi.
Taotletakse toetust Salme Kultuurikeskuse rent, välireklaam, videoülekanne üritusel.
01.01.-31.03.2007

161 524

 

25 000

 

17 000

 

3

Ühing Viru Noorsoo Areng
Ruslan Furman

Projekt "Run, Find & Win - 2".
Orienteerumismäng, mille sihtpunktideks on ajaloolised või Tallinna linnale olulised objektid. Mängu käigus mõistatuste, ristsõnade ja ülesannete lahendamine. Võistkonnad 3 grupis: Lasnamäe, Kesklinn ja Põhja-Tallinn ning Nõmme, Haabersti ja Mustamäe.
I voor 25.02
II voor 03.03
Finaal 04.03
16.02.-11.03.2007

31 800

 

26 800

 

17 000

 

4

Eesti Vaimse Tervise Ühing
Svetlana Varjun

 

Jätkuprojekt "Lapsemure interneti jututuba www.lapsemure.ee ja telefon"
Eesti ja vene lastele suunatud projekt, mille üldeesmärgiks on pakkuda lastele ja noortele võimalust suhelda ning arutada erinevaid elus üleskerkinud küsimusi interneti teel ning koolitada neid erinevates eluvaldkondades. Projekt on suunatud lastele ja noortele, kellel on erinevaid probleeme, kuid kes ei soovi või kellel ei ole võimalust pöörduda spetsialistide poole sh psühholoogide poole, võimaldades seda teha anonüümselt interneti või telefoni teel.
15.01.-31.12.2007

346 728

 

36 000

 

29 000

 

5

ProjectAreUs.org
Juta Männisalu

Projekt "Mineviku portree"
Noorte oskuste arendamine filmitegemise valdkonnas.
Film on mõeldud õppefilmina II Maailmasõjast. Kasutatakse veel ellu jäänud sõjas osalenud meeste mälestusi. Projekt omaalgatuslik ja teostus noorte endi poolt. Film mõeldud koolides jagamiseks.
15.02.-31.12.2007

99 541

 

41 240

 

29 000

 

6

Aktiivikeskus
Tiiu Mägi

PROJEKTITÖÖ KOOLITUS noortele ja noorsootöötajatele
Seminari eesmärgid:
• Tutvustada projektitöö ja projekti finantseerimise põhimõtteid.
• Arendada projekti planeerimise ja projektitaotluse koostamise oskusi noortel ja noorsootöötajatel
• Anda informatsiooni erinevate rahastajate ja fondide rahastamispõhimõtete kohta.
01.-31.03.2007.

37 450

 

13 500

 

10 000

 

7

Pelgulinna Haridusselts
Tiina Tiit

Rahvusvaheline Lasteloomingu Festival "Nooruse planeet"
Taotletakse toetust Tallinna päevaga seotud kulude katteks.
01.03.-31.05.2007

664 500

 

11 000

 

Edasi lükatud

 

8

OÜ Cinema Nouveau
Artur Veeber

I Jaapani Anime Filmifestival Tallinnas
Programmis ligi 20 filmi, subtiitrid Eesti keeles.
01.02.-31.03.2007

231 200

 

25 000

 

14 000

 

9

Teater Max Moda
Maksim Hlebnikov

Rahvusvahelise laste ja noorte moeteatrite festivali raames toimuv rahvusvaheline seminar „Maxmoda 2007” 03.04.-07.04.2007.a.
20.02.-15.04.2007

964 934

 

60 000

 

35 000

 

10

Crescendo
Lehari Kautsel

Sõbrapäeva kontsert Rebecca Kontuse ja Paul Danieliga.
Toimub 14.02.2007 kohvikus Basso.
Kontsert toimub Tallinna Noorteaasta 2007 raames.
10.02.-01.03.2007

18 550

 

11 550

 

9000

 

11

Vene Noorsooteater
Aleksandr Puolakainen

XVI Rahvusvahelise noorsooteatrite festivali "Lava võlukunst - 2007".
Festivalil osalevad laste ja noorsooteatrid Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast, Lätist, Leedust, Soomest, Saksamaalt ja Eestist.
Festivali programmis meistriklassid ja juhatajate seminar.
01.04.-20.05.2007

321 488

 

50 000

 

Edasi lükatud

 

12

Pirita Selts
Maiu Plumer

Talispordiprojekt „Hoogsat osalemislusti!”
Eesmärk:
Toetust kasutatakse suusalaenutuse eest maksmiseks, liuvälja rajamine ja hooldamine, uisuvarustuse täiendamine, suusavõistluse korraldamine ja parimate autasustamine, bussi rent Kõrvemaale ja uisumaratonile, uiskude laenutus uisumaratonil.
Tegevuse sisu: üks kord nädalas suusatundide korraldamine, teine tund nädalas suusatunni korraldamine. Osalemine suusavõistlustel ja uisumaratonil.
05.02.-15.03.2007 

29 750

 

22 250

 

5000

 

13

Eesti Aserbaidžaani Noortekeskus IRS
Natalja Lapp

Noortekeskuse IRS Sõbrapäeva kontserdi korraldamine aadressil
Vilisuu 7.
Osalejad erinevatest rahvustest lapsed, noored ja nende vanemad. Tegevuse sisu: kontsert, mängud, pidulik eine ja minidisko.
01.-28.02.2007

8 210

 

3000

 

3 000

 

14

Eesti Kultuuri Eest
Ruth Ojatalu

Eesti Koolimiss 2007.
Lõppvõistlus klubis Parlament 31.03.2007.
Taotletav toetus valgustehnika rent ja teenindus, helitehnika rent ja teenidus, DJ-d, esinemislava rent ja paigaldus.
01.-31.03.2007

508 000

 

32 000

 

25 000

 

15

Tegusad Eesti Noored
Martin Saar

Projekt Linn lilleliseks!.
Tallinna linna rohelisemaks muutmine kahe ühiskonnagrupi ühistegevuse arendamise kaudu koostöös puuetega ja puueteta noortega.
Eesmärgid:
-enesehinnangu tõstmine;
-eripedagoogika tudengitele praktika ja töökogemuse omandamine;
-väärtustada tööd ja keskkonna teemat.
Ülesanded:
-noortegrupi loomine;
-ühisürituste korraldamine;
-meediakajastus projektist.
01.03.-31.05.2007

100 000

 

40 000

 

40 000

 

16

EELK Tallinna Jaani kogudus
Mikk Leedjärv

Emmause Missa Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus iga kuu esimesel pühapäeval. Aastas 10 Emmause missat.
01.01.-31.12.2007

18 000

 

6000

 

6000

 

17

Naksitralli Experience
Denis Elošvili

Näituse "Ticking Away the Moments" korraldamine projekti Drugoi Format raames. Näitus kestab 22.-30.03.2007 Narva mnt 7 galeriis. Toetus fotode trükkimine ja raamide ostmine.
01.02.-31.03.2007

27 515

 

9015

 

Mitte toetada

 

18

Arengukeskus EHO
Tatjana Ehatamm

Projekt "Väikeste sammudega - kuid lähemale üksteisele".
Ristiku Põhikooli, Tallinna 63. Põhikooli ja Tallinna Õismäe Vene Lütseumi noortele suunatud Sõbrapäeva festival.
Sisu: ühine sõbrapäev, ühine sportlik sõpruskohtumine, etenduse korraldamine, pidu.
Lisaks osalevad festivali raames lasteaedade "Rukkilill", "Sinilill" ja "Järveotsa" lapsed.
12.02.-12.04.2007

31 060

 

17 010

 

8000

 

19

Eesti Lavalise Võitluse Liit
Mirle Veisner

Noortefestival "Vägivallata Noorus 2007".
01.-30.04.2007.

185 000

 

20 000

 

 

20 000

20

Eesti Punase Risti Tallinna Selts
Lilia Gontšarenko

Projekt "Kas tunned oma õigusi?".
Järg projektile "Inimkaubandus". Projekt suunatud noortele ning eesmärgiks on noori teavitada nende õigustest. Vihikute trükkimine. Vihikute kaaned kujundatakse vastavalt teemadele. Vihikud tasuta jagamiseks. Toetust taotletud 2000 ex trükkimiseks.
01.02.-20.06.2007

50 000

 

20 000

 

Edasi lükatud

 

21

Nõmme Jazz
Toivo Unt

Rahvusvaheline noorte jazzlauljate ja -instrumentalistide konkurss.
Osalevad riigid Läti. Leedu, Soome, Türgi, Rootsi, Norra, Taani. Lõppvõistlusena poolfinaal ja finaal.
01.02.-30.06.2007

222 900

 

32 000

 

29 000

 

22

Tallinna NNKÜ-NMKÜ
Katrin Ohno

Projekt "Tee iseseisvasse ellu".
Kaasata erivajadustega noori läbi eluks vajalike käitumis- ja suhtlemisoskuste propageerimise ja õpetamise ning rakendada neid tegevuses, mis aitavad elus toime tulla ja motiveerivad haridusteed jätkama.
Tegevus: I etapp-ettevalmistus-grupi moodustamine, eelseminar vajaduste määratlemiseks ja motiveerimine; II etapp-mitteformaalne õpe-teoreetiline ja praktiline tegevus sh kokandus ja käeline tegevus; III etapp-töötoad koolivaheajal; IV etapp-kokkuvõtete tegemine.
01.02.-31.10.2007

95 700

 

32 000

 

Edasi lükatud

 

23

Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Triin Jõeveer

Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni arendamine, liikmeskonna aktiveerimine ja ühendamine läbi planeeritud tegevuste.
Tegevused;
-EKNO infolehe koostamine 4 korda aastas (paberkandjal ja elektroonilisena);
-EKNO kogulehekülje toimetamine;
-2 koolitust ühingu liikmetele;
- 2 laagri korraldamine ühingu liikmetele;
-8 vabaürituse korraldamine;
-osalemine 4 rahvusvahelisel kurtide üritusel.
01.01.-31.12.2007

54 080

 

38 000

 

Edasi lükatud

 

Alus: juhataja 20. veebruari 2007 käskkiri nr 28

Viimati muudetud: 21.02.2007