Tallinna haridusstatistika

Täielik info Talllinna statistika kohta on leitav kogumikust "Tallinn arvudes".

 

Õpilaste arvu ja 7 - 19aastaste elanike arvu suhe 2019

Õpilaste arvu ja 7–19aastaste elanike arvu suhe, 2019

 

Üldhariduskoolid Tallinna kaardil 2020

 Eesti ja vene õ/k üldhariduskoolid, 2020

 

Lasteaiad Tallinna kaardil 2020

Lasteaiad Tallinna kaardil

 

Rahvaraamatukogud Tallinna kaardil 2020

Rahvaraamatukogud Tallinna kaardil 2020

 

 Täielik info Talllinna statistika kohta on leitav kogumikust "Tallinn arvudes".

Viimati muudetud: 28.10.2020