Tallinna majandus- ja ettevõtlusstatistika

Täielik info Talllinna statistika kohta on leitav kogumikust "Tallinn arvudes".
 

SKP per capita [€] GDP per capita [€]

Tallinn SKP per capita crop

Kuukeskmine brutotulu Harjumaal, 2018

Kuu keskmine brutotulu Tallinnas 2019

Tallinn: hõivatud [1 000] ja töötuse määr [%] 2003-2019

Hõivatus ja töötuse määr Tallinnas

   

Tallinna eelarve tegevuskulud [mln €] 2004-2019

Tallinna eelarve tegevuskulud 2019
 

Tallinna ettevõtlusaktiivsus 2009-2019

Tallinna ettevõtlusaktiivsus 2009-2019.png

Tallinna ettevõtlusaktiivsus 2009-2019Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

 

Täielik info Talllinna statistika kohta on leitav kogumikust "Tallinn arvudes".

Viimati muudetud: 28.10.2020