Tallinna rahvastiku statistika

Täielik info Talllinna statistika kohta on leitav kogumikust "Tallinn arvudes".
 

Tallinna elanike arv seisuga 1. oktoober 2020

Tallinna elanike arvu graaf_01102020.png

Allikas: Rahvastikuregister, 01.10.2020

 

Tallinna rahvastiku tihedus 2020. aastal

Tallinna_rahvastik_2020.png

Allikas: Siseministeerium, rahvastikuregister

 

Rahvastiku arv Tallinna asumites 2019

Rahvastiku_arv_Tallinna_asumites_2019

Ava kaart suurelt

Allikas: Siseministeerium, rahvastikuregister

 

Tallinna iive 2006 - 2019

Tallinn_iive_2006-2019.png

 

Maakondade vaheline ränne Eestis 2019. aastal

Siseränne_maakonna_järgi_2019.png
Allikas: Statistikaamet, rahvastikuregister

 

Rändesaldo TallinnasRändesaldo_Tallinnas_2000-2019.png

 

Registreeritud kuriteod ja tänavakuriteod, 2019

Registreeritud_kuriteod_tänavakuriteod_Tallinnas_2019.pngAllikas: Põhja Politseiprefektuur

 

Tallinna leibkonnad suuruse järgi

Tallinna_leibkonnad_suurus.png

Täielik info Talllinna statistika kohta on leitav kogumikust "Tallinn arvudes".

Viimati muudetud: 27.10.2020