Tallinna transpordistatistika

Täielik info Talllinna statistika kohta on leitav kogumikust "Tallinn arvudes".

 

Tallinna hõivatute töölkäimise viis [%]

Tallinna hõivatute töölkäimise viis [%] 2002-2019

 

Jalgrattateed, 2020

Tallinna rattateed 2020

Tallinna ühistranspordi liinid 2020

Tallinna ühistransport 2020

 

Täielik info Talllinna statistika kohta on leitav kogumikust "Tallinn arvudes".

Viimati muudetud: 28.10.2020