Tallinna üldandmed

Tallinna võtmenäitajad alavaldkondade kaupa

Geograafia

 • Rahvastik: ca 444 000
 • Pindala: 159 km2 (8 linnaosa)

Juhtimine

 • Töötajaid linnavalitsuses: ca 1500
 • Töötajaid hallatavates asutustes (koolid, lasteaiad, sotsiaalkeskused jne): ca 19500
 • Linnavolikogu: 79 liiget
 • Linnapea: Mihhail Kõlvart
 • Eelarve: ca 822 miljonit eurot
 • Viimased kohalike omavalitsuste valimised: 15. oktoober 2017

 • Järgmised kohalike omavalitsuste valimised: 17. oktoobril 2021

Ettevõtlus ja finants

 • Tallinn on Eesti finants-, äri- ja turismipealinn
 • SKT inimese kohta 33 022 EUR (2018)
 • 4,6 miljonit turisti (2018)
 • Fitch AA - stabiilne
 • Aktiivne tööjõud on ca 250 000 inimest

  

Viimati muudetud: 26.10.2020