Tallinna linna Raestipendiumi 2019. aasta stipendiumikonkursi tulemustest

Tallinna Linnavalitsuse õppe- ja teaduskoostöö komisjon otsustas 23. aprillil 2019 määrata Raestipendiumid järgmistele konkursile esitatud üliõpilastele:

  • Magistrandid (1000-eurone stipendium)

Katrin Peärnberg (TTÜ). Uurimisteema: Tallinna rannikuala ja sadamate tulevik, sadamate võrgustiku arendamine.

Erki Varandi (TTÜ). Uurimisteema: tänavalgustite valiku analüüs lähtuvalt kasutuskogemusest.

Karin Kabral (TTÜ). Uurimisteema: lahustunud orgaanilise aine keemiliste omaduste kromatograafiline ja spektrofotomeetriline uurimine Tallinna lahe rannikuvee näitel.

Anni Martin (TLÜ). Uurimisteema: Maarjamäe memoriaali tähenduste väljad – Teisest maailmasõjast kommunismiohvrite memoriaali rajamiseni (1940 – 2018).

Joanna Kordemets (TTÜ). Uurimisteema: töö sihiks vähendada autoliiklusest põhjustatud mürareostust/tõsta kõnniteede alla kuuluva linnaruumi väärtust, kvaliteeti, kasutuspotentsiaali.

Ilotana Haalen (TLÜ). Uurimisteema: muutunud õpikäsituse toimivad praktikad informaatika kontekstis Tallinna EduInnoLab koolide näitel.

Sander Aasaväli (TTÜ). Uurimisteema: Sõpruse pst/Tammsaare tee ristmiku foorijuhtimistarkvara pilootprojekt eesmärgiga välja töötada uue põlvkonna lahendus, mis masinõppe algoritmide abil suudab ette näha/ennetada ristmiku kinnisõitmist, vältides nii ummikute suurenemist tipptunnil.

Kadri-Liis Kaljuvee (TLÜ). Uurimisteema: raskmetallide sisaldus Tallinna sammaldes.

Helina Maalt (Eesti Kunstiakadeemia). Uurimisteema: Ida-Tallinna Keskhaigla Ravi tänava haiglakompleksi kvartali ümbermõtestamise, ümberkujundamise ja  jätkusuutliku arengu eeldused ja tulevikuperspektiivid.

 

  • Doktorandid (1500-eurone stipendium)            

Villu Kukk (TTÜ). Uurimisteema: ristkihtliimpuidust välispiirete hügrotermilised omadused.

Johanna Liblik (TTÜ). Uurimisteema: looduskrohviga kaitstud puidupõhiste komposiitkonstruktsioonide käitumine tules.

Janika Leoste (TLÜ). Uurimisteema: robotiga toestatud matemaatikaõpe põhikoolis ning selle mõju õpilase motivatsioonile, õpitulemustele ning õpetaja õpikäsitusele.

Lehar Leetsaar (TTÜ). Uurimisteema: optimaalne geotehniliste uuringute maht hoonetele möllpinnastes Eestis.

Madis Leinakse (TTÜ). Uurimisteema: Tallinna linna elektritarbijate agregeeritud koormusmudelite analüüs.

Piret Saar-Reismaa (TTÜ). Uurimisteema: narkootiliste ainete tarvitamise analüsaatori arendus.

Sille Pihlak (EKA). Uurimisteema: raalprotsessid ja tehnoloogiad: puitarhitektuuri/disaini innovatsioon, senise disainiprotsessi toimimise parandamine/ühise töökeskkonna väljatöötamine, mida võiksid kasutada osapooled arhitektist ja disainerist kuni puidutöösturi ja ehitusinsenerini, loomaks protsessipõhiselt lisandväärtusega puittooteid, hooneid ja keskkonda.

Martin Kiil (TTÜ). Uurimisteema: töö eesmärk uurida õhutemperatuuri, õhu liikumise kiirust, sissepuhke õhutemperatuuri ja vabasoojusi ning hinnata, kuidas hoone kasutajad neid tunnetavad. Analüüs linna poolt valitud hoonetel.

Kristel Kiens (TLÜ). Uurimisteema: noorsportlaste topeltkarjääri arengu teekonnad Audentese spordigümnaasiumi näitel.

Ootame aktiivset osavõttu Raestipendiumi konkursist ka järgmisel aastal!

Viimati muudetud: 12.11.2019