Arengukava koostamise meeskond

Strateegia struktuur.jpg

Tallinna arengukava koostamiseks moodustas 31.05.2018 linnapea käskkirjaga nr LSB-28/18 Tallinna linna strateegilise planeerimise juhtrühma, töörühma (strateegiaüksuse) ning töörühma nõukoja. Arengukava koostamise töörühmade struktuur on alljärgnev:

Strateegia struktuur.jpg

JUHTRÜHM koosneb linna tipp-poliitikutest ja ekspertidest:

  linnapea (juhtrühma juht);

  linnavolikogu esimees;

  abilinnapea(d);

  linnasekretär;

  linna finantsdirektor;

  linna infotehnoloogia direktor.

 

Juhtrühma peamiseks ülesandeks on anda strateegiaüksusele Tallinna arengukava koostamisega seonduvaid ülesandeid ning vaadata läbi strateegiaüksuse koostatud Tallinna arengukava materjalid ja anda linna finantsteenistusele juhiseid Tallinna arengukava eelnõu ja seletuskirja ette valmistamisel. Juhtrühma töövorm on koosolek, mille kutsub kokku juhtrühma juht.

STRATEEGIAÜKSUS koosneb Tallinna Linnakantselei ja linna ametite ekspertidest-spetsialistidest:

Toomas Haidak

Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse strateegilise planeerimise osakonna juht (strateegiaüksuse juht);

Maris Rahnu

Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse strateegilise planeerimise osakonna juhtivspetsialist;

Mihkel Kaevats

Tallinna Linnakantselei linna finantsteenistuse strateegilise planeerimise osakonna juhtivspetsialist;

Jaanus Vahesalu

Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja;

Evelin Tsirk

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna juhataja;

Viivi Lokk

Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist;

Elena Sapp

Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja;

Peep Lass

Tallinna Kommunaalameti arengu ja finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist;

Lennart Sundja

Tallinna Kultuuriameti kultuuriosakonna juhataja;

Elo Eesmäe

Tallinna Linnakantselei linna avalike suhete teenistuse teabeosakonna juhataja;

Mari Roots

Tallinna Linnakantselei linna infotehnoloogia teenistuse avalike teenuste infosüsteemide arendamise   osakonna juhataja;

Ene Padrik

Tallinna Linnavaraameti elamumajanduse ja varahalduse osakonna juhataja;

Krista Tammsaar

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti arendus- ja haldusosakonna peaspetsialist;

Ain Kivi

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja asetäitja;

Anu Kalda

Vilve Raik

Tallinna Transpordiameti arenguosakonna arenguprojektide peaspetsialist;

Tallinna Linnakantselei linna personaliteenistuse direktor.

 

Vajaduse korral kaasatakse strateegiaüksuse töösse teisi ametnikke ja eksperte.

Strateegiaüksuse ülesandeks on esitada juhtrühmale ülevaateid Tallinn arengukava koostamisest; konsulteerida Tallinna arengukava koostamiseks huvirühmadega; koordineerida Tallinna arengukava koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside tegemist ning täita muid juhtrühmalt saadud ülesandeid linna strateegilise planeerimise valdkonnas. Strateegiaüksuse töövorm on koosolek, mille kutsub kokku strateegiaüksuse juht.

NÕUKODA koosneb erinevate elualade tipp-spetsialistidest:

Andres Ševtšuk   Harvardi Ülikool

Anu Toots

  Tallinna Ülikool;

Kaja Peterson

  Sihtasutus Stockholmi Keskkonnainstituudi   Tallinna Keskus;

Mati Heidmets

  Tallinna Ülikool;

Kristi Grišakov

  Tallinna Tehnikaülikool;

Tarmo Jüristo

  Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis;

Linnar Viik

  E-riigi Akadeemia Sihtasutus;

Elo Kiivet

  MTÜ Linnalabor;

Iris Pettai

  Tallinna Ülikool;

Kristjan Lepik

  Topia OÜ;

Erkki Karo

  Tallinna Tehnikaülikool.

 

Nõukoja ülesanne on nõustada strateegiaüksust Tallinna arengukava koostamisel. Nõukoja töövorm on koosolek, mille kutsub kokku linna finantsteenistuse strateegiabüroo juht.

STRATEEGILISE PLANEERIMISE OSAKOND (endine STRATEEGIABÜROO) on linna finantsteenistuse koosseisu kuuluv üksus, mis koordineerib arengukava koostamist, sealhulgas korraldab juhtrühma, strateegiaüksuse ja nõukoja asjaajamist. Osakonnas tegeleb strateegilise planeerimisega 3 inimest:

Toomas Haidak   osakonna juhataja
Maris Rahnu   juhtivspetsialist
Mihkel Kaevats   juhtivspetsialist
 
 

Strateegilise planeerimise osakonna töötajate kontaktid leiad siit

Strateegilise planeerimise osakonnale võid kirjutada ka üldisel meiliaadressil strateegia@tallinnlv.ee  Kirjadele vastame esimesel võimalusel.


Viimati muudetud: 16.09.2019

Gallup

Tulemused