Kuidas osaleda?

Huvirühmade ja laiema avalikkuse kaasamisega soovime tõsta teadlikkust sellest, kuidas linna arengut planeeritakse, millised on meie prioriteedid ja ambitsioonid ning kutsume kõiki osalema eesmärkide ja tegevussuundade seadmisel. Läbi laiema kaasamise soovime suurendada Tallinna strateegilise planeerimisega seonduvate otsuste läbipaistvust ning seeläbi ka kohaliku omavalitsuse usaldusväärsust.
 
Ülevaate arengukava koostamise protsessist ja võimalikud osalemiskohad leiad kas ptosessiskeemilt või kaasamiskavast.
 
Järgmine osalemiskoht on ideekorje veebilehel, mis kestab 01. okt-16. nov.
 
Järgmine töötuba toimub novembri alguses. Selle toimumise täpsema aja, koha ning sisu info avaldame siin lehel hiljemalt kaks nädalat enne töötoa toimumist.
 
Info ja uudiste saamiseks e-postile liitu uudiskirjaga.
 
Kui soovid oma arvamust avaldada ideekorje ja töötubade väliselt, siis võta ühendust strateegiaüksusega strateegia@tallinnlv.ee.

 

 

Viimati muudetud: 31.10.2018