Kuidas osaleda?

Huvirühmade ja laiema avalikkuse kaasamisega soovime tõsta teadlikkust sellest, kuidas linna arengut planeeritakse, millised on meie prioriteedid ja ambitsioonid ning kutsume kõiki osalema eesmärkide ja tegevussuundade seadmisel. Läbi laiema kaasamise soovime suurendada Tallinna strateegilise planeerimisega seonduvate otsuste läbipaistvust ning seeläbi ka kohaliku omavalitsuse usaldusväärsust.
 
Ülevaate arengukava koostamise protsessist ja võimalikud osalemiskohad leiad kas protsessiskeemilt või kaasamiskavast.
 
Järgmine osalemiskoht on ankeet (sept.-okt. 2019). Samuti on võimalik anda tagasisidet arengukava kavandile ka kirjalikult.
 
Info ja uudiste saamiseks e-postile liitu uudiskirjaga.
 
Kui soovid oma arvamust avaldada idee-/tagasisidekorje ja töötubade väliselt, siis võta ühendust strateegiaüksusega strateegia@tallinnlv.ee.

 

 

Viimati muudetud: 02.04.2020