Tallinna liikuvuskava 2035

Tallinna liikuvuskava 2035 on koostamisel. Selle aluseks on koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga koostatud Tallinna linnapiirkonna liikuvuse strateegia kavand

Viimati muudetud: 17.12.2020