Tallinna kehtivad arengudokumendid

Tallinna arengustrateegia, eelarvestrateegia jm valdkondadeülesed arengudokumendid

Linnaosade arengukavad

Liikuvus

Keskkonnahoid, linnamaastik, tehnovõrgud

Haridus ja noorsootöö

Tervis ja tervishoid, sotsiaalhoolekanne

Ettevõtluskeskkond

Lõppenud kehtivusajaga arengudokumentidega on võimalik tutvuda Tallinna õigusaktide registris

Viimati muudetud: 03.08.2021