2018/2019 õppeaasta

2018/2019 õppeaasta teema: "Minu tunded"

Eesmärgid:

1. Laps mõistab enda ja teiste tundeid ja arvestab neid oma käitumises (sots. oskused)

2. Laps tunneb õueala elurikkust läbi muusikategevuse

3. Laps mõistab hügieeni olulisust

4. Digivahendite kasutamisne õppetöös on lapse õpikeskkonda mitmekesistanud

Viimati muudetud: 21.09.2018