Euroopa Solidaarsuskorpus- vabatahtlik teenistus

Euroopa SolidaarsuskorpusEuroopa NooredEstYES

Alates 2017. aastast  on lasteaed Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlike   vastuvõtvaks organisatsiooniks. 

Projekti toetab SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmist.

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014-2020, mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas.

Euroopa Solidaarsuskorpus pakub noorele võimalust kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. ESK eesmärgiks on edendada noorte seas solidaarsust ja kultuuriteadlikkust, arendada kodanikuaktiivsust ning tugevdada erinevaid võtmepädevusi.

Meile pakub ESK võimaluse pakkuda rohkem, uusi ja mitmekesisemaid tegevusi, toetades seejuures laste igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid. ESK annab võimaluse suurendada rahvusvahelist koostööd, motiveerida töötajaid ning annab mitmekesisema töökeskkonna ning võimaluse õppida uusi kultuure.

Projekti koordineeriv organisatsioon on MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYes.

www.estyes.ee

Koostöös partnerorganisatsioonidega soovime arendada rahvusvahelist üksteisemõistmist, arusaamist teistest kultuuridest, suurendada tolerantsust, solidaarsust, austust ja sõprust rahvaste ning inimeste vahel ning anda noortele võimalus siin elada, töötada, õppida, tutvuda kohalike kultuuridega, saada rohkem teada Eestist ja laiendada seeläbi oma silmaringi.

Viimati muudetud: 22.02.2019