Rohelise Kooli programm

roheline_kool_logo_est.jpg

Juulis 2017 liitus meie lasteaed Rohelise kooli programmiga. Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts. Programmis osalemist toetavad Tallinna Keskkonaamet ja Tallinna Haridusamet. Tegevust korraldab MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

  1. Seitsmest sammust koosnev strateegia.
  2. Käsitletavad teemad.
  3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud.

Strateegia 7 sammu:

  1. Keskkonnatöörühma moodustamine.
  2. Keskkonnaülevaatuse tegemine.
  3. Tegevuskava koostamine.
  4. Monitooring ja hindamine.
  5. Tegevuste sidumine õppekavaga.
  6. Teavitamine ja kaasamine.
  7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

Teemade valik: elurikkus ja loodus, kliimamuutused, energia, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu, meri ja rannik, prügi, kooliõu, transport, jäätmed, vesi.

Õppeaastal 2017/2018 tegeleme lähemalt teemadega elurikkus ja loodus, globaalne kodakondsus ning prügi ja jäätmed.

Oleme arutanud lastega, mis prügi üldse on, uurinud erinevaid maid ja rahvaid ning tutvume loodusega läbi mängude.

Maailma toredaimad üritused lastele leiad siit.

Viimati muudetud: 09.05.2018