Tallinna Lasteaia Südameke visioon, missioon ja põhiväärtused

VISIOON

 

Tallinna Lasteaed Südameke on lapsevanemate poolt hinnatud arukas teejuht õnneliku lapse kasvamisel.

 

 

MISSIOON

 

Lapsest lähtuvalt loome teadmishimulise, hooliva ja tervislikke eluviise väärtustava lapse kasvamist toetava õpi- ja mängukeskkonna.

 

 

 

 

 

OLEME

 

Avatud

Üheskoos leiame ja viime ellu parimad lahendused.

 

Professionaalsed

Teadmistele ja kogemustele tuginedes seame reaalsed eesmärgid, leiame sobivaima tee nende saavutamiseks ja jõuame üksteisest hoolides soovitud tulemuseni.

 

Hoolivad

Märkame ja tegutseme, sest igaüks on oluline.

 

Lehekülge haldab Margit Hiiet

Tel: 6561037  Margit.Hiiet@sydameke.edu.ee

Viimati muudetud: 11.12.2013