Arengukava

Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

Arengukava koostamisel meeskonnatööna on arvestatud kõikide lasteaiaga seotud osapoolte huve ja võimalusi, mis omakorda suurendab iga liikme vastutust eesmärkide ja soovitud tulemuste saavutamisel. 

2017-2022 Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava
2014-2016 Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava
2011-2013 Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava
2008-2010 Tallinna Suur-Pae Lasteaia arengukava

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 01.12.2018