Dokumendiregister

EKIS logo.png Eesti koolide haldamise infosüsteem (EKIS) on suunatud kõigile haridusasutustele, mis on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS). EKIS sisaldab dokumendihalduse, finantsarvestuse, personalihalduse, varahalduse, raamatukogu, kooli töö, intraneti ja kommunikatsioonimooduleid ning on liidestatud DVK ja avaliku veebiga võimaldades koolidel/lasteaedadel täita kõiki dokumendihaldusega seotud nõudeid.

logo_w.png 
Kõik asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud kirjad registreeritakse EKIS dokumendiregistris.

Avaliku dokumendiregistriga saab tutvuda siin:  avalik dokumendiregister 

 

Viimati muudetud: 09.01.2020