Keelekümblusprogramm

   Innove_keelekymblus_logo.jpg

Alates 2014 oleme liitunud SA Innove keelekümblusprogrammiga:

  • 01.01.2014 avati lasteaias esimene keelekümblusrühm 5-7 aastastele lastele (osalise keelekümbluse programm, eesti keele osakaal 50-75%).
  • 01.09.2015 avati lasteaias teine keelekümblusrühm 3.aastastele lastele (osalise keelekümbluse programm, eesti keele osakaal 50-75%).
  • 01.01.2017 on avatud kolmas keelekümblusrühm "Tähekesed" 3.aastastele lastele (osalise keelekümbluse programm, eesti keele osakaal 50-75%).

Alates 1999. aastast toimub lasteaias eesti keele õpetamine lastele alates 3. eluaastast eraldi keeletegevuste kaudu (eesti keel kui teine keel) ja teiste tegevustega lõimides (muusika ja liikumistegevuste kaudu). Lasteaed teeb süvendatud tööd laste ja personali integreerimisel Eesti ühiskonda läbi lõimumisprojektide koostöös sõpruslasteaedadega.

Alates 3.06.2014 asub Tallinna Suur-Pae Lasteaias Tallinna ja Harjumaa koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskus.  Eesti keele metoodikakeskuse asukoha valik toimus Haridusministeeriumi ja SA Innove poolt korraldatud projektikonkursi alusel, mille võitis Tallinna Suur-Pae Lasteaed. Metoodikakeskuse eesmärk on pakkuda piirkonna lasteasutuste eesti keele kui teise keele õpetajatele koostöövõimalusi, õppematerjale, mänge keeleliste oskuste arendamiseks,  korraldada praktilisi seminare ja töötubasid.

Keelekümbluskäsiraamat ja muud õppematerjalid

Õppefilm „Keeleõpe igapäevastes toimingutes"

PARK Keelekümblus - YouTube 

KODU Keelekümblus - YouTube

Viimati muudetud: 08.08.2019