Lasteaia missioon

Tallinna Suur-Pae Lasteaia logo

Tallinna Suur-Pae Lasteaia pere missioon: Lapsele mõeldes toetab Tallinna Suur-Pae Lasteaia personal perekonda lapse kasvatamisel ja arendamisel ning tagab tulevase Eesti kodaniku mitmekülgset arengut arvestades tema perekultuuri.

Visioon: Pideva arengu, avara mõttelaadiga, soodsa mikrokliimaga, tervist edendav, kodune ja turvaline lasteaed, kus laps mängides ja suheldes tunneb ennast õnnelikuna, kus väärtustatakse tervislikke eluviise, keskkonnahoidu, kultuuritraditsioone, personali kompetentsust ja uusi edukaid koostöövorme.

Põhiväärtused:

  • TERVIS – edendame tervislikke eluviise, pakume mitmekesiseid liikumisvõimalusi ja tervislikku toitu. Loodus ja keskkonnahoid on teemaks, mis läbib kõiki õppetegevusi.
  • HOOLIVUS – väärtustame igat inimest, oleme üksteise suhtes sallivad ja märkame abivajavat last. Lasteaed on liitunud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“, läbi mille tahame saada hoolivamaks, sallivamaks, julgemaks, ausamaks.

    AVATUS – oleme avatud uutele ideedele; julgustame lapsi, vanemaid ja kolleege tegema parendusettepanekuid ning kaasame neid probleemide korral lahenduse otsimisse.

    KOOSTÖÖ – oleme avatud koostööks kõigi huvigruppidega, oleme usaldusväärsed partnerid.

    KOMPETENTSUS JA LOOVUS – väärtustame asjatundlikkust, uute oskuste ja teadmiste omandamist ning rakendamist.   Lapsed ja töötajad on loovad ja loomingulised, neil on valmisolek arenguks, muutusteks ning pidevaks enesetäiendamiseks. 

Viimati muudetud: 01.11.2017