Metoodikakeskuse tegevuskava 2020

Läbiviimise aeg                                  Tegevus

Jaanuar                                                                 

Keelekümbluse lasteaiaprogrammi õppereis Vaasa           

Õpituba: "Muinasjuttude kasutamine keeleõppes" Koolitaja: Tallinna Tähekese L/A eesti keel õpetaja - metoodik  Lea Maiberg.                               

Veebruar   

Teabepäev: "Lastevanemate hinnangud oma teadmistele keelekümblusprogrammist, ootused laste keeleõppele ja keelekümblusalasele infomaterjalile" Läbiviijad: Tallinna Kivila L/A õpetaja Ave Hermas ja Tallinna Liikuri L/A keelekümblusrühma õpetaja Ekaterina Puchukajeva.                                                                                                                                                                                                            
Märts                                                             Lahtine õppetegevus: "Lavastusmängud eesti keele tunnis" Läbiviija: Tallinna Raadiku L/A eesti keele õpetaja Riina Salak.
Aprill                                                                                            Hea praktika jagamine kollegidega LAK ja nutikuu raames: "Keel suhu tänu digivahenditele" Läbiviijad: Tallinna Suur-Pae L/A eesti keele õpetajad.
Mai                                                                              Õpituba: "Padi kutsub tantsule - eelkooliealiste laste liikumistegevuste mänguline harjutusvara" Koolitaja: TÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi täiendusõppe koolitusjuht Katrin Soidra-Zujev.

Juuni    

Õppereis Tartusse                                                                                                                                                                                                                         

Juuli

August

Metoodilise kirjanduse ja õppematerjalide kogumine ja laenutamine. RIKS info- ja kataloogisüsteemi kasutamine - metoodilise kirjanduse ja õppematerjalide ning muu õppevara inventuur.                                                                                                                                            
September               Õpituba: "Keeleõppe läbi käeliste tegevuste" Koolitaja: Sirje Luke
Oktoober

Teabepäev lasteaedade õppealajuhatajatele.

Lauamängudepäev: Tallinna Suur-Pae L/A keelekümblusrühma lapsed mängivad Tallinna Paekaare L/A lastega lauamänge. Läbiviija: Tallinna Suur-Pae L/A eesti keele õpetaja Olga Boris                                                               

November                                            Õpituba: "Interaktiivse tahvli kasutamine keeleõppes" Koolitaja: "Smart kids huvikool" Maria Kask
Detsember Metoodilise kirjanduse ja õppematerjalide kogumine ja laenutamine. RIKS info- ja kataloogisüsteemi kasutamine - metoodilise kirjanduse ja õppematerjalide ning muu õppevara inventuur.
Viimati muudetud: 19.01.2020