Palgaandmed

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Tallinna Suur-Pae Lasteaia töötasustamise juhend

Tallinna Suur-Pae Laseteaia koosseis

Viimati muudetud: 13.02.2019