Palgaandmed

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Tallinna Suur-Pae Lasteaia töötasustamise juhend

Tallinna Suur-Pae Laseteaia koosseis

Viimati muudetud: 02.01.2020