Tallinna Suur-Pae Lasteaia sündmuste kalender

Sündmuste kalender 2018/19 õa I poolaasta

SEPTEMBER

30.09.2019 Pildistamine rühmades

24.09.2019 Eesti Olümpiakomitee SPORDINÄDALA raames lõbus liikumispäev õues „Sõbrad kaasa“ 

23.09.2019 SÜGISNÄITUS “Loodus kingib lapsele arendavad õppemängud”

19.09.2019 Heategevuslik sügislaat „Kohalik ja maitsev“ - pühendatud vanavanematele 

18.09.2019 MK Ümarlaud „Eesti keele kui teise keele omandamist toetavad meetodid ja võtted“ (õpetajalt õpetajale kogemuse jagamine)

17.09.2019 Jalgpalli FC Infonet spordivõistlus (Punane 45) koos Tallinna Lasteaiaga Kirsike

12.09.2019 Sportlik ohutusalane teabepäev MINA OSKAN SEDA (Lasnamäe Spordikompleksi staadionil, Pae 1)

11.09.2019 Õpetajate sisekoolitus “Julge ja uudishimulik laps katsetab ja uurib, oskab tegutseda rühmatöös, kasutades haridusroboteid”

11.09.2019 Lasnamäe ja Pirita juhtide piirkondlik kohtumine

09.09.2019 Hoolekogu

04.09.2019 Pedagoogiline nõukogu

AUGUST

Suur-Pae lasteaed on avatud alates 31.07.2019. 

1. - 9.08.2019 on lasteaias avatud ainult kuus ühendatud rühma 1,5 kuni 7 aastastele lastele. Alates 12.08.2019 on avatud kõik rühmad.

APRILL - Nutikuu ja LAK-õppe kuu

3.04.2019 Pedagoogiline nõukogu:

“Lapse Eesti ühiskonda lõimumist toetavad mänguline õppe- ja kasvatusprotsess, aktiivõppe meetodid ja täiendatud õppekava (V.Radionova, V.Pitjem-Kotšetkov,S.Pahhareva)

Eesti keele õppe digitaalne õppematerjal (pilootprojekti eesti keele õpetajad, O.Meel, V.Shevina, V.Radionova, O.Nedobežkina)

10.04.2019 Kogu haridusasutust haarav kogumiskampaania ”Oma kasutatud asjad ära anda“ - MTÜ Uuskasutus

12.04.2019 Sankt-Peterburgi teatri etendus lastele
kell 9:15 rühmad 5, 12, 4, 10
kell 10:00 rühmad 7, 11, 6, 8, 9
 

15. - 30.04.2019 AVATUD USTE PÄEVAD LASTEAIAS

Avatud uste programm

MAI - MÕK kogemuse kuu

2.05.2019 Emadepäev - Mõmmikud kell 9.00 ja Jänkukesed kell 10.00

3.05.2019 Sankt-Peterburgi teatri etendus lastele
kell 9:15 rühmad 5, 12, 4, 10
kell 10:00 rühmad 7, 11, 6, 8, 9 

6.05.2019 Emadepäev - Tähekesed kell 9.00 ja Mesimummud kell 10.00

8.05.2019 Emadepäev - Lepatriinud kell 9.00 ja Vesikiilid kell 10.00

JUUNI - Spordikuu looduses

6.06.2019 Vene noorsooteater lasteaias:
kell 9:30 – rühmad 5, 12, 4, 10
kell 10:15 – rühmad 7, 11, 6, 8, 9

MÄRTS - Teatrikuu

5.03.2019 Spordipäev „Vastlapäeva mängud õues“, rühmad 4, 6, 7, 8, 9 ja 11

7.03.2019 Vastlapäev koos Lasnamäe Gümnaasiumiga

7.03.2019 Laste tööde näitus rühmas, lasteaia fuajees ja koridori stendidel “Lillede vikerkaar”  

8.03.2019 Tüdrukute päev (mängud, harjutused rühmas austuse väljendamiseks tüdruku vastu)

8.03.2019 Klaverijutu kontsert „Loomade karneval“ - Diana Liiv

8.03.2019 Liikumismängud emadega (RK Tervis ja heaolu) 

13.03.2019 Tallinna laste ja noorte teatrifestival "Kanutiaia kann" - Kanutiaia Huvikoolis

14.03.2019 Emakeelepäev rühmas: eesti keele õpetajad loevad lastele toredaid muinasjutte, arutlevad, millised on kõige kaunimad sõnad eesti keeles jne. Muusikatunnis laulavad eesti keeles.

15.03.2019 Vahipataljoni lahtiste uste päev (jälgida sõjaväepolitsei ja auvahtkonna ajateenijate demonstratsioonesinemisi ning kuulata kaitseväe orkestrit. Vaadata tehnika- ja relvanäitust, välilaagrit ja meditsiinipunkti.  Tutvuda pataljoni olmetingimuste ja kasarmuga, kus ajateenijad tutvustavad oma päevakava).

21.03.2019 Keelekümbluse konverents Lasnamäe Gümnaasiumis

25 - 29.03.2019 Teatrinädal: eesti ja vene keeles teatrietendused aia- ja sõimerühmades. Kutsutakse lapsi teisest rühmast, lapsevanemaid. (Eesmärk: hoogustada laste teatritegevust, arendada nende tunde- ja mõttemaailma, suhtlemis- ja väljendusoskust ning esinemisjulgust)

28.03.2019 Tallinna linna etlemiskonkurss "Eesti keele kaunis kõla", Kultuurikeskus Lindakivi

28.03.2019 Aktsioon lasteaias töötajatele ja lastevanematele - Maa Tund. Õpetajad räägivad lastega energiast ja selle säästmise vajadusest (õppematerjal „Hiiglane Hiid on pahane“ – joonistus/aplikatsioon 8.rühm)

VEEBRUAR - Eesti 100 kuu

4.02.2019 Lasteraamatute näitus „Loeme koos lasteraamatuid“ - aitame teineteisel raamatu sisu paremini mõista ja muudame koosveedetud hetked mõtestatud kvaliteetajaks (EESTI 100) 

4.02.2019 Raamatute ühislugemine rühmas Tallinna Keskraamatukogu projekti „Mesilane Miti raamatutaru lasteaias“  (EESTI 100) - rühmad 8 ja 9

5.02.2019 Etlemiskonkurss „Eesti ja vene keele kaunis kõla”   Eesti 100

6.02.2019 Programmi Roheline kool töörühma koosolek ”Eesmärkide täitmise monitooring ja tegevuste tulemuslikkuse hindamine”

6.02.2019 Lastevanematele koosolek „Laps läheb esimesse klassi“ - 7, 11, 6, 8, 9.rühma lapsevanemad.
kell 16:30

12.02.2019 Teater lastele
kell 15:15 – rühmad 7, 11, 6, 8, 9
kell 16:15 – rühmad 5, 12, 4, 10

13.02.2019 Sisekoolitus õpetajatele: Robot Matatalab õppe-kasvatustöös
kell 12:45

14.02.2019 Sõbrapäev rühmades (seltskonnamängud lastele heasoovlikke suhete arenguks, austuse väljendamiseks)

14.02.2019 Aktiivne spordipäev perega spordiväljakul, 6. rühm ja lastevanemad
kell 16:00

18.02.2019 Iseseisvuspäeva tähistamine - rühmad 9, 10, 12
kell 9:30

20.02.2019 Iseseisvuspäeva tähistamine - rühmad 4, 8, 11
kell 9:30

21.02.2019 Iseseisvuspäeva tähistamine - rühmad 5, 6, 7
kell 9:30

22.02.2019 Poistepäev: mängud rühmas austuse väljendamiseks poisi vastu, harjutused/võistlused liikumistegevuses üldfüüsilise arendamisele. 

25.02.2019 Eesti üks suurimaid keskkonnakampaaniaid “Küünlaümbriste jaht” alustab koos oma sõsaraktsiooniga “Patareijaht” uut hooaega “Küünlaümbriste jaht” ja "Patareijaht" tulevad taas! Alates 25.02 kuni 15.märtsini 2019

JAANUAR - teadmiste ja loovuse kuu

2.01 - 20.01.2019 Laste rahulolu uuring

03.01.2019 Meelelahutus - laste kontsert "Head aega, kuuseke!"

9.01.2019 Sandikeste käik KOLJADA - 7. rühm külastab 5, 6, 8 rühma  Kell 9:00 - 10:00 

10.01.2019 Sandikeste käik KOLJADA - 10. rühm külastab 9, 11, 12 rühma  Kell 9:00 - 10:00 

14.01.2019 Näitus „Taaskasutus - isetehtud arendavad õppemängud“ (RK „Prügi ja jäätmed“)

17.01.2019 Tallinna Ülikooli praktikapäev (5, 6, 7, 9.rühma eestikeelsed õpetajad)

18.01.2019 Vene noorsooteater lasteaias: näidend "Talvine lugu"
kell 9:15 – rühmad 5, 12, 4, 10
kell 10:00 – rühmad 7, 11, 6, 8, 9

25.01.2019 Talispordipäev lastevanematega „Reis spordimaale“

DETSEMBER - hoolimise kuu

02.12.2018 Ülelinnaline heategevusprogrammi "Märka ja aita!" perepäev lasteaedadele (Tallinna Kanutiaia Huvikoolis)

04.12.2018 Kontsrtprogramm lastele
kell 9:15 rühmad 5, 12, 4, 10
kell 10:15 rühmad 7, 11, 6, 8, 9 

10.12.2018 Jõulupidu 4.Tähekesed kell 9:00
                 Jõulupidu 11.Mesimummud kell 10:15

12.12.2018 Jõulupidu 5.Mõmmikud kell 9:00
                 Jõulupidu 8.Pääsukesed kell 10:15

13.12.2018 Jõulupidu 10.Vesikiilid kell 9:00
                 Jõulupidu 7.Jänkukesed kell 10:15

17.12.2018 Jõulupidu 12.Lepatriinud kell 9:00
                 Jõulupidu 9.Vikerkaar kell 10:15

19.12.2018 Jõulupidu 6.Liblikad kell 9:00
                 Jõulupidu Sõimerühmad 1,2,3 kell 10:15

NOVEMBER - koostöö kuu

02.11.2018 Eesti Vabaõhumuuseum: muuseumitund „Mardipäev“
kell 10.00 - 11.00 6. rühm (vene keeles)
kell 11.00 - 12.00 9. rühm (vene keeles)

06.11.2018 Eesti Vabaõhumuuseum: muuseumitund „Mardipäev“
kell 10.00 - 11.00 11. rühm (eesti keeles)
kell 11.00 - 12.00 8. rühm (eesti keeles)

09.11.2018 Isadepäev

12.11.2018 Pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" koolituspäev
kell 10:00-18:00

13.11.2018 Pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" koolituspäev
kell 10:00-18:00

14.11.2018 Mardi- ja Kadripäev (Suur-Pae LA personal koos Paekaare LA perega)
kell 13.00-14.00

16.11.2018 Sankt-Peterburgi teatri etendus lastele
kell 9:15 rühmad 5, 12, 4, 10
kell 10:00 rühmad 7, 11, 6, 8, 9
 

21.11.2018 "Kadripäeva laululapsed 2018" Vene Kultuurikeskuses Haabersti, Mustamäe ja Lasnamäe lasteaedadele (Tallinna Järveotsa Lasteaed)

OKTOOBER - õpetajate tänamise ja tunnustamise kuu

02.10.2018 Ekskursioon Lasnamäe Gümnaaisumisse – tutvumine koolieluga: 6. ja 9. rühm
kell 9.30-10.30

03.10.2018 Rohelise kooli seminar Rannamõisa Lasteaias. Teemad: "Tervis ja heaolu" ning "Õueala"

04.10.2018 kell 9.00-11.00 Päästeameti tuleohutuse õpperogramm "Tulest targem" (6,8 ja 9.rühm) - päästeautoga tutvustus.

12.10.2018 Õpetajalt õpetajale kogemuse vahetamine: seminar ja õpituba „Muutuv õppekäsitlus: huvitav õppeprotsess mängu ja loovuse kaudu, eesti keele õppimine, robootika ja programmide igapäevase mängimise alguspõhimõtted“ Narva lasteaia Potsataja õpetajad külas
kell 9:00 -11:00

16.10.2018 Metoodikakeskuse teabepäev koostöös SA Innove spetsialistiga Anna Golubeva
kell 13:00

17.10.2018 Kell 9:00 Sügispidu - 7.aiarühm "Jänkukesed"
17.10.2018 Kell 10:00 Sügispidu - 8.aiarühm "Pääsukesed"

18.10.2018 Kell 9:00 Sügispidu - 10.aiarühm "Vesikiilid"
18.10.2018 Kell 10:00 Sügispidu - 9.aiarühm "Vikerkaar"

19.10.2018 Konkurss ja näitus „Tervislik retsept“

19.10.2018 Teater Tuuleveski lasteaias "Vana tuuleveski muinasjutud"
kell 9:15 rühmad 5, 12, 4, 10
kell 10:15 rühmad 7, 11, 6, 8, 9

22.10.2018 Kell 9:00 Sügispidu - 12.aiarühm "Lepatriinud"
22.10.2018 Kell 10:00 Sügispidu - 11.aiarühm "Mesimummud"

23.10.2018 kell 10:30-11:30 Spordipäev "Lõbusad stardid" koos Tallinna Paekaare Lasteaia 6-7 a lastega liikumisõpetaja A.Vähesoo juhendamisel

24.10.2018 kell 9:00 Sügispidu - 6.aiarühm "Liblikad"
24.10.2018 Kell 11:00 Sügispidu - 1,2,3.sõimerühmad

25.10.2018 Kell 9:00 Sügispidu - 5.aiarühm "Mõmmikud"
25.10.2018 Kell 10:00 Sügispidu - 4.aiarühm "Tähekesed"

25.10.2018 kell 16:30 Lastekontsert "Sügise värvid" lastevanematele ("Märka ja aita" projekti raames (muusikasaalis)

26.10.2018 Suur-Pae Lasteaia eesti keele metoodikakeskus korraldab: väljasõit Narva Lasteada Päikene Metoodikakeskus kutsub eesti keele õpetajaid praktilisele koolitusele „Digivahendid ja õppeprogrammid Narva Lasteaias Päikene“ (väljasõit Narva linna)

26.10.2018 Ekskursioon Pae Gümnaaisumisse – tutvumine koolieluga: 8. rühm. 
kell 9.30-10.30

26.10.2018 kell Spordihommik: lõõgastustegevused "Kalakesed" lastevanematega (Tervis ja heaolu) 10.aiarühma "Vesikiilid" lapsed liikumisõpetaja A.Vähesoo juhendamisel

29.10.2018 Konkurss „Tervislik retsept“: paremate retseptite degusteerimine: Kõige parimat retsepti valib Rohelise kooli töörühm ja seda kasutatakse lasteaia menüüs 

SEPTEMBER

03.09.2018 Ülelinnaline Aabitsapidu  I klassi õpilastele, nende peredele ja õpetajatele Vabaduse väljakul 14.00-16.00 (Tallinna Haridusamet)

07.09.2018 Vene Noorsooteater Lasteaias
kell 9:15 - rühmad 5, 12, 4, 10
kell 10:00 - rühmad 7, 11, 6, 8, 9

11.09.2018 Energia avastuskeskuse haridusprogramm - 9. rühm (Põhja pst 29, Tallinn) 

13.09.2018 Lasteaedade ohutusalane teabepäev "Mina Oskan Seda" - 11. rühm (Lasnamäe Spordikompleksi staadionil)

14.09.2018 Liiklusohutuskoolitus lastele - 6. rühm (Laste Liikluspargis - Peterburi tee 38, Tallinn) 

18.09.2018 Liiklusohutuskoolitus lastele - 8. rühm (Laste Liikluspargis - Peterburi tee 38, Tallinn)

19.09.2018 Hoolekogu koosolek

19.09.2018 Hea praktika jagamine kolleegidega: „Dash õpperobotite kasutamine õppe-kasvatustöös" (kuidas robotid töötavad, millised abivahendeid robotite juhtimiseks vaja on ja mida nendega teha saab õppe- ja kasvatustegevuses)
kell 12:45 - 14:45

25.09.2018 Liiklusohutuskoolitus lastele Laste Liikluspargis - 9. rühm (Peterburi tee 38, Tallinn)

25.09.2018 kell 10.30-11.30 Mihklipäev lapsed Paekaare Lasteaia õues: 10. ja 11.rühm. Lapsed külastavad Paekaare LA, et tähistada Mihklipäeva mängude ja tantsudega. 

25.09.2018 kell 9.30-15.30 Tallinna haridusasutuste juhtide keskkonnahariduskonverents VIII "Terve õpikeskkond, terve tulevik"

26.09.2018 Tallinna Suur-pae Lasteaia uue mänguväljaku pidulik avamine (Mihhail Kõlvart) KUTSUME LAPSEVANEMAID!

26.09.2018 kell 13:00 Ümarlaud eesti keele ja keelekümblusrühmade õpetajatega ning pilootprojektis "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" osalevate õpetajatega

27.09.2018 kell 16:00-18:15 Heategevuslik Sügislaat koos lastevanematega

28.09.2018 Sankt-Peterburgi teatri etendus lastele "Lõbus seiklus" (liiklusohutus)
kell 9:15 rühmad 5, 12, 4, 10
kell 10:00 rühmad 7, 11, 6, 8, 9
 

AUGUST

2.08.2018 kell 11:30  „100 mänguväljakut Tallinna lasteaedadele“  

07.08.2018 Suur-Pae lasteaia Pääsukeste rühma lapsed ja õpetajad arutlesid programmi Roheline Kool raames taimede elust. 

15.08.2018 programmi Roheline Kool koosolek

17.08.2018 Lauamängude hommik - külas käisid Narva Lasteaed Tareke õpetajad, koos mängiti põnevaid mänge minirobotitega. 

20.08.2018 Taasiseseisvumispäev

23.08.2018 Lepatriinu nukuteater lastele

23.08.2018 Pilootprojekt „Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas“ teabepäev, Tallinna Haridusamet

30.08.2018 programmi Roheline Kool koosolek

Sündmuste kalender 2017/18 õa

JUUNI - Loodusesõbra kuu

1.06.2018 kell 12:00 Mudilaste laulupidu "SadaSäraSilma"
1.06.2018 kell 10:00 Lastekaitsepäeva Lillepidu

4.06.2018 kell 12:45 Pedagoogiline nõukogu

5.06.2018 kell 9:15 Vene Noorsooteatri etendus "Против кого дружим" (saalis)
9:15 - 1, 2, 3, 4, 10 rühm
10:00 - 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 rühm

5 - 8.06.2018 kell 9:00 Tallinna juhtide konverents "Digipädevuste arendamine"

11.06.2018 kell 11:00 Hoolekogu

12 - 13.06.2018 XI Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku suvekool Valgamaa Kääriku Spordikeskuses (tervismeeskonna juht Alina Vähesoo)

12.06.2018 kell 9:00 Põhja Päästeameti tuleohutusbüroo järelvalve

13.06.2018 Suur-Pae Lasteaia metoodikakeskuse poolt korraldatud eesti keele õpetajate väljasõit Palivere Turismi- ja Tervisepordikeskusse

21.06.2018 JAANIPÄEV (rahvakalendri traditsioonidega tutvumine) - rahvamängud "Pärjake", "Sõrmusemäng", "Tõru", "Jakob, kus sa oled?", "Konnahüppamine", "Madu" 
Kell 10:00 - 4, 10, 7,11 rühm
Kell 11:00 - 5,6,8,9,12 rühm

26.06.2018 kell 9:30 Vene Noorsooteatri etendus "Seiklused tulega" (päikeselise ilmaga õues)

 

Uurime.jpgAlusharidus 100.jpg 20170509_Kiusamisest vaba lasteaed 4.jpg 20180420 S-P LA Puude istutamine.jpg Eesti 100 LOGO.png 

MAI- MÕK-i kogemuse kuu

2.05.2018 kell 10:00 MÕK-kuu raames: Laululaager koos eesti sõpradega Pirita Lasteaias (Pirita Lasteaed, Ed. Bornhöhe tee 10)
2.05.2018 kell 9:00 Emadepäev, 9.aiarühm VIKERKAAR

3.05.2018 kell 9:00 Emadepäev, 7.aiarühm JÄNKUKESED
3.05.2018 kell 10:00 Emadepäev, 12.aiarühm LÕVIPOJAD

4.05.2018 kell 16:30 Lastevanemate koosolek "Laulame ja tantsime koos eesti keeles", 11.aiarühm MESIMUMMUD

7.05.2018 kell 9:00 Emadepäev, 4.aiarühm TÄHEKESED
7.05.2018 kell 10:00  Emadepäev, 11.aiarühm MESIMUMMUD

8.05.2018 kell 16:30 Lastevanemate koosolek, 9.aiarühm VIKERKAAR

9.05.2018 kell 9:00 Emadepäev, 10.aiarühm VESIKIILID
9.05.2018 kell 10:00 Emadepäev, 6.aiarühm LIBLIKAD

10.05.2018 kell 9:00 Emadepäev, 8.aiarühm PÄÄSUKESED
10.05.2018 kell 10:00 Emadepäev, 5.aiarühm JAANIUSSIKESED

14.05.2018 kell 15:45 Sõimerühma lõpupidu koos lastevanematega - 2.sõimerühm "Lepatriinud" ja 3.sõimerühm "Öökullid" (20 min saalis+ 20 min õues)

15.-16.05.2018 Keelekümblusasutuste juhtide suvekool

16.05.2018 kell 12:45 Esmaabi koolitus
16.05.2018 kell 9:30-13:00 Pärimuskultuuri väärtustav hommik ETNO üllatusega Õpetajate Majas

17.05.2018 kell 15:50 Muusika avatud tegevused koos lastevanematega, 1.sõimerühm SIPELGAD "Kasvame suureks"

22.05.2018 kell 9:00 - 16:30 Projekti Roheline Kool raamas Planetaarium "Puude salajane elu" lasteaia saalis

24.05.2018 kell 16:00- Alusharidus 100: lasteaialaste tantsupidu Me armastame Eestit (kõikides lasteaedades)

25.05.2018 kell 9:30 Мuuseumitund Tallinna Kadrioru Lastemuuseum Miiamilla "Näpud mulda!" (Roheline kool) - 9. rühm VIKERKAAR
25.05.2018 kell 8:30 - 11:00 Külalised Hispaaniast Alcala ülikoolist (tutvuvad keelekümblusprogrammiga lasteaias)

29.05.2018 kell 8:45 - 12:45 Hammaste kontroll lasteaias (Pirita Hambaravi)

30.05.2018 kell 14:00 Juhtide juhtimiskonverents: Haridusameti õppeaasta pidulik lõpetamine Lillepaviljonis
30.05 kell 9:30 Lõpupidu, 5.aiarühm JAANIUSSIKESED
30.05.2018 Laste robootikavõistlusel „Dash roboti väljakutse võtab osa 12.aiarühma "Lõvipojad" 6-7 aastased lapsed õpetaja Elena Pashchenko juhendamisel. Tiimidele suuruses 3-5 liiget avanevad erinevatel ajahetkedel põnevad missioonid, mis on seotud Eesti avastamisega ja traditsioonidega. Väljakutses toetatakse laste uurimuslikku õpet läbi tõenduspõhise lähenemise, kus tiimid jäädvustavad oma missioonide sooritust ja hindavad selle tulemust.

31.05 kell 9:30 Lõpupidu, 12.aiarim LÕVIPOJAD

01.06.2018 kell 12:00 - Tallinna alusharidus 100: lasteaialaste laulupidu Sada Sära Silma (Vabaduse väljakul kell 12.00)

APRILL - LAK- ja nutikuu, südame- ja avatud uste kuu

20170503_092141.jpg 20171101_134052.jpg 20180320_123022.jpg 20171127_104823.jpg

23.-27.04.2018 AVATUD USTE PÄEVAD

Kutsume lapsevanemaid aktiivselt osalema laste igapäeva tegevustes ja ootame kõiki Tallinna linna elanikke, lapsevanemaid ja õpetajaid iga päev kogu tööpäeva jooksul, kella 08.00-18.00, 23.-27. aprillil 2018.

2018. aasta avatud uste päevade fookuses - huvitav õppeprotsess mängu ja loovuse kaudu, eesti keele õppimine, robootika ja programmide igapäevase mängimise alguspõhimõtted.

02.04.2018  Beebikool "Hellus" lastele vanuses 1,5 – 3 aastat 
Kell 16:30 - 17:00

03.04.2018 Lastevanemate koosolek – 5 rühm Jaaniussikesed
Kell 16:30

06.04.2018 Ekskursioon Karamelli Töökotta (Narva mnt 6) – 12 rühm „Lõvipojad“
Kell 9:30

09.04.2018  Beebikool "Hellus" lastele vanuses 1,5 – 3 aastat 
Kell 16:30 - 17:00

10.04.2018 Kevadviktoriin "Bee-Bot ja Blue-Bot minirobotidega kevadet otsimas ja tarkust kogumas" kokku osaleb 25 (5-6 aastast) last erinevatest lasteaedadest. Suur-Pae lasteaiast osaleb 8 rühm „Pääsukesed“
Kell 9:30

10.04.2018 Tallinna Suur-Pae Lasteaias asuv Tallinna ja Harjumaa koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskuses kutsub  eesti keele õpetajaid avatud üritusele: Kevadviktoriin eesti keeles "Bee-Bot ja Blue-Bot minirobotidega kevadet otsimas ja tarkust kogumas" koos teiste lasteaedade 5-6.a lastega mängivad eesti keeles Tallinna Suur-Pae Lasteaia Pääsukesed 
Kell 9:30

10.04.2018 Tervisepäev koos vanematega – 7 rühm Jänkukesed "Bee-Bot ja Blue-Bot minirobotidega tarkust kogumas"
Kell 16:30 

11.04.2018 Seminar ja töötoad „Mängud minirobotitega Ozobot ja Blue-Bot lasteaias“ (Tallinna Suur-Pae Lasteaia ja Tallinna Paekaare Lasteaia õpetajate koolitamine-nõustamine ja hea praktika jagamine kolleegidega).
Eesmärgid: 1) lapse arengut toetab tulemustele orienteeritud, kutsealaselt pädev, loominguline ja ühtse meeskonnaga töötav kaasaegsete digioskustega personal; 2) lastele on loodud võimalus harjutada Legodega konstrueerimist ja põrandarobotitega programmeerimist, et toetada nende loovust ning analüüsioskust.
Osalejad: Tallinna Paekaare Lasteaia 11 õpetajat ja Tallinna Suur-Pae Lasteaia 20 õpetajat (kokku 31 õpetajat)
Kell 13:00 – 14:30

13.04.2017 Roheline Kool programmi raames Sankt-Peterburgi Muusikateatri etendus "Metsalood" (elurikkus ja loodus)
Kell 9:10 - 4, 10, 7, 11 rühmad
Kell 10:00 - 5, 6, 8, 9, 12 rühmad

16.04.2018  Beebikool "Hellus" lastele vanuses 1,5 – 3 aastat 
Kell 16:30 - 17:00

17.04.2018  Avatud uste päevade raames 12 rühma õpetaja Elena Pashchenko tutvustab lastele ja õpetajatele robotit Dash&Dot. Lapsed programmerivad kasutades tahvelarvutit, nutitelefoni ja Dash&Dot robotit.
Kell 16:30

17.04.2018 Rohelise kooli projekti "Sinu tervise heaks" raames õppekäik Kadrioru Miiamilla. Muuseumi õppetunni teema: "Terve hammas – ausammas! - 8.rühma "Pääsukesed" 5-6 aastased lapsed.
Kell 9:30

19.04.2018 Etendus „Pöialpoiss peab sünnipäeva“ - 7 rühm Jänkukesed mängivad etendust eesti keeles 4 ja 10 rühma lastele saalis
Kell 9:00

19.04.2018 Lasnamäe vene õppekeelega lasteaedade võistlused "Bee-Bot ja Blue-Bot on minu sõbrad" - osalevad 12.rühmast Lõvipojad 4 last (kokku 16 meeskonda)
Kell 10:00

19.04.2018 Keelekümblusrühma 5-6 aastased Pääsukesed lähevad Liikuri lasteaeda külla ja vaatavad laste etenduse "Lotte" eesti keeles LAK-kuu raames
Kell 11.30

20.04.2018 Alusharidus 100 raames PUUDE ISTUTAMINE Tallinna Loomaaias – 8 rühm Pääsukesed
Kell 10:00

23.04.2018 Etendus „Jussikese 7 sõpra“ - 11 rühm Mesimummud mängivad etendust eesti keeles 4. ja 7. rühma lastele saalis
Kell 9:00

23.04.2018 Etendus "Kes on kassipoeg?" Eno Raua muinasjutu järgi – 6 rühm Liblikad mängivad eesti keeles vanematele saalis (avatud uste päev)
Kell 11:00

23.04.2018 Mälumäng minirobotitega Blue-Bot ja Bee-Bot - 5.aiarühma "Jaaniussikesed" lapsed koos vanematega

23.04.2018  Beebikool "Hellus" lastele vanuses 1,5 – 3 aastat 
Kell 16:30 - 17:00

24.04.2018 Kell 10:00 Tallinna lasteaedade laulupeo eelproov Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis (10 last)

24.04.2018  Näidend "Tüdrukud ja poisid ja nende sõber mängukaru" - 3-4 aastased lapsed 10. rühmast Vesikiilid esitavad näidendi 7. rühma Jänkukestele (Kiusamisest vaba Lasteaed). Eesmärk: laps õpib oma käitumist kontrollima, mõistab mõisteid "õige - vale", tunneb üldtunnustatud viisakuse eeskirju, teab, kuidas teha järeldusi - mis on "hea" ja mis on "halb". 
Kell 9:30

25.04.2018 Avatud uste päevade raames 4.aiarühma keelekümblusõpetaja Valentina Shevina kutsub 3-4.aastaste laste integreeritud tegevustele minirobotiga Bee-Bot "Kuidas mesilane endale lilli otsis"
Kell 9:30

25.04.2018 Lastevanemate koosolek - 11 rühm Mesimummud. Теemaks: "Что поможет малышу научиться верить в свои силы?" (2017/18 õppeaasta tulemused ja uued plaanid)
Kell 16:30

25.04.2018 Lasteaedade teatevõistlused 2018 Lasnamäe kergejõustiku hallis (Punane 45) - 5.rühma Jaaniussikesed - 5 poissi ja 5 tüdrukut liikumisõpetajaga A.Vähesoo.
Kell 11:30

26.04.2018 Avatud uste päevade raames eesti keele õpetaja Olga Nedobežkina (eesti keel kui teine keel+mina ja keskkond) koos 12.rühma Lõvipoegadega (6-7 aastased lapsed) "Karu leidis endale sõpru mesimummu Bee-Bot abiga". 
Kell 9:00

26.04.2018 Tervisepäev - südamekuu ja avatud uste päevade raames Integreeritud tegevused eesti keeles digivahenditega "Uurin oma keha robotitega" - keelekümblusrühma õpetaja Veera Radionova koos 8 rühma Pääsukestega (5-6 aastased lapsed).
Kell 9:15

26.04.2018 Tervisepäev - südamekuu ja avatud uste päevade raames avatud integreeritud tegevused "Ole terve!" (mina ja keskkond+ matemaatika,  Bee-Вot, SMART-tahvel) - 7.rühm "Jänkukesed"
Kell 9:30

26.04.2018 Avatud uste päevade raames viktoriin Bee-Bot minirobotitega "Teame lindudest" - Lapsevanemate kaasamine (Roheline Kool programmi raames - elurikkus ja loodus).
Kell 17:00

27.04.2018 Avatud uste päevade raames etendus (J.Aasla ja S.Mägi muinasjutu järgi) „Kuidas vikerkaar endale värvid sai?" – 9 rühm Vikerkaar (5-6 aastased lapsed) mängivad etendust eesti keeles
Kell 8:50

27.04.2018 Avatud uste päevade raames avatud eesti keele õppetegevused viib läbi eesti keele õpetaja Maria Mikheenko "Tervislik eluviis ja toitumine" (eesti keel kui teine keel+mina ja keskkond+ matemaatika) 5. rühm "Jaaniussikesed" (6-7 aastased lapsed).
Kell 9:50 - 10:20

27.04.2018 Spordipäev: orienteerumismäng (lapsed läbivad kaardi ja kompassi abil võimalikult kiiresti maastikule paigutatud kontrollpunktid ettenähtud järjekorras).
Kell 11:00 - 12:00

30.04.2018  Beebikool "Hellus" lastele vanuses 1,5 – 3 aastat 
Kell 16:30 - 17:00

Märts - teatrikuu 0213.jpg

1.03.2018 Koolieelsete lasteasutuste juhtide nõupidamine toimub Tallinna Tehnikagümnaasiumis (muutuste juhtimine, MÕK -i mõtestamine, robootika, HEV- laste toetamine, keeleõpe lasteaias jne). Osalejad: direktor Tatjana Požogina ja õpetaja Irina Rodionova

02.03.2018 Vikerkaare rühma laste õppetegevused koostöös lastevanematega "Ole terve laps!" - külas on arst Irina Pitjem (programm "Roheline kool").
Kell 9.00

5.03.2018  Beebikool "Hellus", õpetajad  Larissa Borzenko ja Tatjana Motšernak (3.sõimerühma ruumis)
Kell 16:30 - 17:00

5.03.2018  Koolitus "Lapse valmisolek kooliks", psühholoog Olga Minajeva ja logopeed Tatjana Sults. Koolitus on 5-6 aastaste laste vanematele
Kell 16:30 - 18:00 (muusikasaalis)

6.03.2018 Kell 10:00 Õppekäik Karamelli Töökotta (Narva mnt 6), 6.aiarühma "Liblikad" 5-6.a. lapsed

8.03.2018 Teater Ilmarine lasteetendus "Kiusakas kits" 
Kell 9:45-10:20 - rühmad 4, 10, 7, 11, 5
Kell 10:30-11:05 - rühmad 6, 8, 9, 12

8.03.2018 Teatrifestivali "Kanutiaia kann" proov Kanutiaia Huvikoolis, Aia tn. 12, Tallinn (5.aiarühma "Jaaniussikesed" 6-7-a. lapsed)

12.03.2018  Beebikool "Hellus", õpetajad  Larissa Borzenko ja Tatjana Motšernak 
Kell 16:30 - 17:00

14.03.2018 EMAKEELEPÄEV Tallinna Paekaare Lasteaias (3-4.aastased Suur-Pae lasteaia Vesikiilide lapsed + Paekaare lasteaia Mõmmepere 3-4.aastased lapsed)
Kell 10:30

15.03.2018 Tallinna teatrifestival lasteaedadele “KANUTIAIA KANN” (59 osalejat). Festivali teemaks on EESTI VABARIIK 100. Meie lasteaia 2018 aasta näitetrupp on 5.aiarühma "Jaaniussikesed" 6-7.aastased lapsed. Kell 12:30 Näidend - Friedrich Reinhold Kreutzwald "Helde puuraiuja"​. Koht: Kanutiaia Huvikool, Aia tn. 12, Tallinn.

15.03.2018 Teatrikuu raames võtab 8.keelekümblusrühm PÄÄSUKESED 5-6.aastased lapsed osa KUMU muuseumitunnist "Täpi teeb teatrit".
Kell 10:00

16.03.2018 kell 14.00 -16.30 Rohelise Kooli programmi seminar "Keskkonnasõbralik energia tootmine. Elurikkus"  Õpetajate Majas (osalejad J.Kervališvili ja V.Mozžuhhina). Seminaril kuuleme Energiakontserni Utilitas töötajatelt, milliseid jätkusuutlikke lahendusi nad kasutavad, et Tallinna majade küte oleks keskkonnasõbralikult korraldatud, ning mida täpsemalt tehakse, et klassituba soojaks saaks. Arutame Rohelise kooli aktuaalseid küsimusi, sealhulgas FEE ülemaailmsetel keskkonnategude päevadel osalemisest ja tutvustame lühidalt Rohelise Lipu taotlusvormi. Viimase teemana käsitleme elurikkust - vaatame üle linnuliikide tunnused, et neid kergemini ära tunda ja lastele õpetada.

19.03.2018  Beebikool "Hellus", õpetajad  Larissa Borzenko ja Tatjana Motšernak 
Kell 16:30 - 17:00

20.03.2018 Kevadviktoriin "Minirobotidega kevadet otsimas" koos Pirita Lasteaia 5-6.a lapstega mängivad Tallinna Suur-Pae Lasteaia Pääsukesed (kokku kuni 40 last), saalis
Kell 10:00

23.03.2018 Õppekäik Eesti Tervishoiu Muuseumisse (Lai 30 Tallinn). Muuseumitunni teema: "Südamesõbrad" (programm Roheline Kool, elurikkus, 6.aiarühma "Liblikad" 5-6.a lapsed)

21.03.2018 HOOLEKOGU
Kell 11:00

21.03.2018 Lasnamäe linnaosa kogu haridus- ja kultuuri komisjoni külaskäik ja eesti keele metoodikakeskuse tegevusega tutvustus
Kell 16:00

22.03.2018 Koolituskonverents eesti keele õpetamise parimast kogemusest Tallinna Kunstigümnaasiumis (Kopli 102a). Fookuses on muu kodukeelega lapsed lasteaias/koolis ning nende võimalused saada hea haridus.

23.03.2018 Vene noorsooteateri etendus «Maša ja karu» lasteaia muusikasaalis
9:00 – 4,10, 7, 11 rühm
9:45 – 6, 8, 9, 5, 12 rühm

26.03.2018  Beebikool "Hellus", õpetajad  Larissa Borzenko ja Tatjana Motšernak 
Kell 16:30 - 17:00

27.03.2018 kell 16:30 Tervisepäev koos lastevanematega "Isa, ema ja mina - sportlik perekond" /6.aiarühm "Liblikad" /saalis

27.03.2018 kell 16:45 Sõimerühmade lastevanemate koosolek "Keelekümblus Tallinna Suur-Pae Lasteaias" (11 rühma ruumis).

28.03.2018 Teatrinädal lasteaias: etendus Eno Raud "Kes on kassipoeg?” (Liblikate rühma 5-6.a. lapsed ja lapsevanemad - 6.rühma lastevanematele).
Kell 10:00

28.03.2018 Teatrinädal lasteaias: etendus Friedrich Reinhold Kreutzwald  muinasjutt "Helde puuraiuja" (Liblikate rühma 5-6.a. lapsed ja lapsevanemad - 6.rühma lastevanematele).
Kell 16:00

Veebruar "EESTI 100" Eesti 100 LOGO.png   789.JPG

01.02.2018 7.aiarühma "Jänkukesed" 4-5 aastased lapsed osalevad näpunukkude lühietenduse konkurssil "Pöialpoiss peab sünnipäeva". Huvitava Bioloogia Kool korraldas Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud näpunukunäidendite konkursi "Pöialpoiss peab sünnipäeva". Konkursi eesmärgiks on lasteaialastele tutvustada meie tavalisemaid linde ja nende elukombeid. Loomingulise tegevuse kaudu soovitakse lasteaialastes kujundada loodusest hoolivaid hoiakuid. Võistlusele on esitatud 2-minutiline näpunuku 7.aiarühma "Jänkukesed" 4-5 aastaste laste näpunukkude lühietendus "Pöialpoiss peab sünnipäeva" (juhendajad õpetaja Natalja Kütt ja eesti keele õpetaja Maria Mikheenko). Konkursi võitjad selguvad rahvahääletuse teel ja need    avalikustatakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeval ehk 24.veebruaril. Rahvahääletuse lemmikud saavad ka auhinnad. Konkursi läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.  Kõik võistlustööd on nähtavad Huvitava Bioloogia Kooli Facebook-i lehel video kaustas. Toetushääle võib anda mitmele tööle. Jänkukeste rühma lapsed said tänukirja osalemise eest.

06.02.2018 Näitus fuajees "100 ekskursiooni lastele - EESTI 100"

16.02.2018 Vastlapäev - eesti ja vene rahvamängud õues
Kell 10.30 - 4., 7., 10., 11. rühm
Kell 11.15 - 5., 6., 8., 19., 12. rühm

21.02.2018 Lastekontsert "Lapsed Eestile - EESTI 100"
Kell 9:00 5, 6, 7 rühm

22.02.2018 Lastekontsert "Lapsed Eestile - EESTI 100"
Kell 9:00 4, 8, 11 rühm

22.02.2018 Lastekontsert "Lapsed Eestile - EESTI 100"
Kell 10:00 9, 10, 12 rühm

22.02.2018 Ümarlaud "Kuidas hakkama saada 3-aastase jonnaka/kangekaelse lapsega?" (lapsevanemad, õpetajad ja TÕNK psühholoog Olga Minajeva)
Kell 16:30 Muusikasaalis

28.02.2018 Etlemiskonkurss lastele "Eesti keele kaunis kõla" (eesti keeles)

Jaanuar - teadmiste ja loovuse kuu

(kalender täieneb jooksvalt)

04.01.2018 Meelelahutus - laste kontsert "Head aega, kuuseke!"

09.01.2018 Klassikalise kammermuusika tunnid lastele „Pähklipureja“ Kell 9:15 - 6, 8, 9 rühm Kell 10:00 - 5, 12 rühm

10.01.2018 Sandikeste käik KOLJADA - 6. rühm külastab 5, 7, 8 rühma  Kell 9:00 - 10:00

10.01.2018 Muuseumitund Eesti Ajaloomuuseumis "Loheretk" Suurgildi hoones (Pikk, 17) - 12 rühm "Lõvipojad" Kell 10:00

11.01.2018 Sandikeste käik KOLJADA - 9. rühm külastab 10, 11, 12 rühma  Kell 9:00 - 10:00

16.01.2018 Metoodikakeskus kutsub eesti keele õpetajaid praktilisele koolitusele "Eesti keele õpik" Kell 14:00

17.01.2018 Eesti keele kui teise keele metoodikakeskus kutsub Tallinna Mardi Lasteaia õpetajaid keelekümblusrühmade avatud tegevustele Tallinna Suur-Pae Lasteaias Kell 8:50

22.01.2018 Metoodikakeskus kutsub Tallinna Mardi Lasteaia õpetajaid keelekümblusrühmade avatud tegevustele Tallinna Paekaare Lasteaias Kell 8:50

24.01.2018 Hoolekogu Kell 11:00-13:00

25.01.2018 Külalised välismaalt (Leedu ja Läti õpetajad tulevad külla) - koostöö Tallinna Paekaare Lasteaiaga. Nordplus Junior 2017. Agenda of Tallinn Seminar "Playing families": "Teacher`s reflection and getting along multi cultural group"

30.01.2018  Talvetalgud õues - taliolümpiamängud (5, 12, 6, 8 и 9.aiarühma 5-7-aastased lapsed)

31.01.2018 Metoodikakeskus kutsub eesti keele õpetajaid praktilisele koolitusele "Digivahendid ja õppeprogrammid Narva Lasteaias Päikene" (väljasõit Narva linna)

Detsember - hoolimise kuu

03.12.2017 Ülelinnaline heategevusprogramm "Märka ja aita!" PEREPÄEV lasteaedadele (Tallinna Kanutiaia Huvikoolis)
Kell 14:00

05.12.2017 Etendus "Kaseke" (Teater Ilmarine)
Kell 9:30 - 4, 10, 7, 11 rühm
Kell 10:00 - 6, 8, 9, 5, 12 rühm

12.12.2017 Soome lasteaedade õpetajad ja juhid külastavad meie keelekümblusrühma koostöös INNOVE SAga. Teema: "Keelekümblus, aktiivõppe meetodid ja nutikad vidinad õppeprotsessis". (Eesmärk: digipädevuste arendamise parimate praktikate efektiivne ja süsteemne levik).
Kell 10:00

11.12.2017
Kell
9:00 Jõulud - 11.aiarühm MESIMUMMUD
Kell 11:00 Новогодний утренник - 2 ясельной группы «Божьи коровки» (к сожалению, пока без участия родителей)

13.12.2017 
Kell 9:00 Jõulud - 04.aiarühm TÄHEKESED
Kell 11:00 Новогодний утренник 3 ясельной группы «Совушки» (к сожалению, пока без участия родителей)

14.12.2017  
Kell 9:00 Jõulud - 08.aiarühm PÄÄSUKESED
Kell 11:00 Новогодний утренник 1 ясельной группы «Муравьишки» (к сожалению, пока без участия родителей)

18.12.2017
Kell 9:00 Новогодний утренник  9 группы  «Радуга»
Kell 10:15 Новогодний утренник 12 группы «Львята»

20.12.2017
Kell 9:00 Новогодний утренник 10 группы  «Стрекозки»
Kell 10:15 Новогодний утренник 6 группы «Бабочки»

21.12.2017
Kell 9:00 Новогодний утренник 7 группы  «Зайчишки»
Kell 10:15 Новогодний утренник 5 группа «Светлячки»

NB! Lasteaed on suletud 23.12., 24.12., 25.12., 26.12., 30.12., 31.12. ja 1.01.2018 

November - koostöö kuu

02.11.2017
Kell 9:30 Lasnamäe Vene Gümnaasiumi eesti keele tund lasteaia metoodikakeskuse mängutoas

06.11.2017
Kell 9:30 "Me õpime kõikjal!": Õppekäik Tallinna Veepuhastusjaama - 5. aiarühm JAANIUSSIKESED

07.11.2017
Lasteaiaõpetajate koolituskonverents "Õnnelik lasteaiapäev" (Tallinna Padriku Lasteaias)

08.11.2017
"Me õpime kõikjal!": Õppekäik Lastemuuseumisse Miiamilla - 5. aiarühm JAANIUSSIKESED

09.11.2017
Kell 16:00 Isadepäev: projektis «Meri» koos issidega - 6.rühm LIBLIKAD

10.11.2017
Kell 16:30 Isadepäev: "Minu isa on parim" - 12. rühm LÕVIPOJAD

10.11.2017
Kell 10:30 Mardipäev: mardijooks õues

15.11.2017 
Kell 10:00 "Me õpime kõikjal!": Ekskursioon Tervishoiumuuseumisse - 12. rühm LÕVIPOJAD

15.11.2017
Kell 10:00 "Me õpime kõikjal!": Õppekäik Vabõhumuuseumisse. Haridusprogramm "Kuda rahvas, nõnda rõivas" - 8. rühm PÄÄSUKESED

17.11.2017
Kell 10:00 Lõimumisprojekt "Eesti 100: õpime keelt mängides" koos Pirita Lasteaia lastega  (nutikate digivahendite kasutamise võistlus)

21.11.2017
Спектакль С-Питербургского театра по сказке Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка»            
Kell 9:10 – 4, 10, 7, 11 rühm            
Kell 10:00 – 6, 8, 9, 5, 12 rühm

22.11.2017
Kell 16:30 EV 100 lasteaedades: töötoad "Korduskasuta - anna esemele uus elukell"

24.11.2017
Kell 9:30 Kadripäev 2017 "Laske kadrid sisse tulla!"

28.11.2017 
Kell 12:45 Projekti "MÄRKA JA AITA!" raames korjatud kingituste pakkimine koos hoolekogu liikmetega (muusikasaalis)

28.11.2017
Klassikalise kammermuusika tunnid lastele „Võluvitsa vägi“ (tutvumine P.I.Tšaikovski muinasjutuga «Tuhkatriinu») - lasteaia saalis            
Kell 9:15 - 6, 8, 9 rühm           
Kell 10:00 – 5,12 rühm

September - keskkonnasõbraliku liikumise kuu

01.09.2017
Ülelinnaline 1.klasside Aabitsapidu Vabaduse väljakul

01.-20.09.2017
Tervist edendavate ja keskkonnahoidliku projektide näitus "Metsa varjatud elu" lasteaia fuajees

01.09.2017
Kell 10:30 Meelelahutus "Tere, lasteaed!" õues

06.09.2017 
Kell 12:45 Keelekümblusrühmade õpetajate töörühma koosolek "Lapse arengu hindamine keelekümblusrühmades"

Viimati muudetud: 07.09.2019