Tööpakkumised ja praktika

Otsime oma meeskonda:

  • muusikaõpetajat (0,4 ametikohta, asenduskoht)

Särasilmset õpetajat ootavad 3 sõimerühma (1,5 - 3a.) ja 3 lasteaiarühma (3 - 4a.).

Kandidaadilt eeldame:

  • erialast kõrgharidust või selle omandamist,
  • eesti keele oskus B2 tasemel, vene keel emakeel või C1 tasemel,
  • väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust,
  • otsustus-, analüüsi- ja koostöövõimet,
  • avatust uuendustele.

NB! Otsime oma meeskonda: keelekümblusrühma lasteaiaõpetajat (1,0 ametikoht, eesti keele oskus – emakeel või C1)

• Eestikeelse õpetaja ametikohale kandideerija kvalifikatsioon peab vastama haridusministri 26.08.2002 määrusele nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ õpetaja sätestatud kvalifikatsiooninõuetele või

• ta omandab kõrgharidust Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi või Tartu Ülikoolis koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal või Tallinna- ja Tartu Ülikoolis eesti keel teise keelena/võõrkeelena erialal või

• ta kvalifikatsioon vastab haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ õpetajale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

Pakume Sulle:

  • toredat ja toetavat meeskonda
  • tähendusrikast tööd
  • osalemist rahvusvahelistes projektides
  • kaasaegset töökeskkonda

arengu- ja koolitusvõimalusi

Tööleasumine muusikaõpetajal esimesel võimalusel, eesti keele õpetajal 25.11. 2019.

CV koos avaldusega palume saata hiljemalt 18.11.2019 e-mailile info@suurpae.edu.ee

Lisainformatsioon telefonil 55662849, Tatjana Požogina, direktor

 

Viimati muudetud: 28.10.2019