Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni teade

Viimati muudetud 18.01.2011

  1. 31.08.2010 otsusega nr 12993 jäeti rahuldamata Ellen Mägise taotlus endisel aadressil Gonsiori tänav 12 asunud endise kinnistu nr 690 D hoonete ja maa tagastamiseks, kuna 1/3 vara osa omanik Alma Neudeck ei olnud seisul 16. juuni 1940 Eesti Vabariigi kodanik ja vara 2/3 mõttelise osa eest on Margarete Mägise, Philipp Mägise ja Olaf Mägise taotluste alusel Saksamaa Liitvabariigi poolt välja makstud kompensatsioon.
  2. 31.08.2010 otsusega nr 12999 jäeti rahuldamata Eve Grevingki, Aino Grevingki, Elina Heintare ja Eldur Grevingki taotlus endisel aadressil Suurtüki tänav 16 asunud endise kinnistu nr 74A hoonete ja maa tagastamiseks, kuna nimetatud vara eest on Edgar Grevingi ja Edmund Grevingi taotluse alusel Saksamaa Liitvabariigi poolt välja makstud kompensatsioon.
  3. 31.08.2010 otsusega nr 13003 jäeti Helma Towersi taotlus Faehlmanni tänav 4 elamus asuva korteri nr 6 tagastamiseks rahuldamata, kuna nimetatud vara eest on Elfriede Kaldveri taotluse alusel Saksamaa Liitvabariigi poolt välja makstud kompensatsioon.
  4. 31.08.2010 otsusega nr 13015 jäeti rahuldamata Pia Wackerbaueri taotlus endisel aadressil Käo tänav 8 asunud endise kinnistu nr 1681 hoonete ja maa tagastamiseks rahuldamata, kuna nimetatud vara eest on Saksamaa poolt määratud kompensatsioon.
  5. 31.08.2010 otsusega nr 13016 jäeti rahuldamata Carl Gustaf Wilhelm Arlerti taotlus endisel aadressil Lai tänav 36/Vaimu tänav 4 asunud endise kinnistu nr 137 hoonete ja maa tagastamiseks, kuna 5/8 vara osa endised omanikud Cäcilie Elisabeth Hacke, Irma Carlotte Anderson, Margarethe Meta Möelck, Gerhard Wilhelm Steinberg ja Erika Emilie Steinberg ei olnud seisul 16. juuni 1940 Eesti Vabariigi kodanikud ja 3/8 mõttelise osa eest on Saksamaa poolt määratud kompensatsioon.

Otsuste terviktekstiga ja nende aluseks olnud õigusvastaselt võõrandatud vara toimikutega on võimalik tutvuda Tallinna Linnavaraameti arhiivis, Harju tänav 13, esmaspäeviti kella 14.00-18.00 ja neljapäeviti kella 9.00-12.00.

Ametlike teadete nimekiri