2.-9. klassi vastuvõtt

2.-9. klassi astumiseks palume täita taotlus väljaprindituna või elektrooniliselt, kui olete kohtunud kooli juhtkonnaga ja saanud kinnituse kooli vastuvõtmise kohta.

Taotluse vorm: 2.-9. klassi avaldus

Sisseastumise dokumendid palume tuua kooli sekretäri kätte kantselei lahtioleku ajal (E-R 9.00-15.00 kab. 206 II korrus) või saata digiallkirjastatult aadressil sekretar@sydalinna.edu.ee:

  • Õpilasraamatu väljavõte 
  • Tervsekaardi väljavõte
  • Sünnitunnistuse või sünni tõendi koopia
  • Klassitunnistuse koopia
  • Elektroonne foto (õpilaspileti jaoks)
Viimati muudetud: 05.06.2020