Aineühendused

Aineühendused tegelevad koolis peamiselt järgnevate tegevustega:

  • enda valdkonna populariseerimisega;
  • enda valdkonnas ürituste korraldamisega;
  • metoodiliste küsimustega;
  • ettepanekute tegemisega õppetöö korraldamise osas;
  • heade praktikate jagamisega;
  • koolitustel õpitu jagamisega ja koolituste korraldamisega.
Viimati muudetud: 17.09.2021