Eelkooli vastuvõtt

2021/2022 eelkooli registreerimine toimub alates septembrist 2021


2020/2021 eelkool

Eelkooli ootame lapsi, kes alustavad kooliteed sügisel 2021. Koolikohustus algab 1. klassi õppima asumisega lastel, kes on 1. oktoobriks 2021 saanud 7-aastaseks. 

Koolipäeva kestel õpitakse häälimist, lugemist, kirjutamist; arvutamist, vaadeldakse loodust, mängitakse, meisterdatakse ja pööratakse  tähelepanu ka sotsiaalsetele oskustele.

Õppeaasta jooksul nõustavad koolivalmiduse osas vajadusel lapsevanemaid ka kooli tugimeeskonna spetsialistid (nt logopeed, eripedagoog, psühholoog). 

Õppeaasta jooksul toimub kõigile vanematele koolivalmidust tutvustav üritus.

Eelkoolis osalevad lapsed saavad veeta 1 koolipäeva kogupäevakoolis veebruari koolivaheajal. Koolipäev kestab kell 9.00-15.00. Päev on nagu koolis. Eesmärgiks on tutvustada lastele reaalset koolielu, mis hõlmab ainetunde, õuevahetundi ja huvitegevust. Samuti on vanematel võimalus tutvuda kooliruumide ja koolikorraldusega avatud uste päevade raames. 

Eelkooli vanematel on võimalus osaleda Südalinna Kooli lapsevanematele korraldatavatel koolitustel.


Eelkooli tasu on 40€ kuus. (NB! Eelkooli ei toimu riigipühadel ja koolivaheajal ning antud tunde ei asendata)

Eelkool toimub üks kord nädalas 120 minutit ehk 4 õppetundi.

Lisainfo: I kooliastme õppealajuhataja kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

Viimati muudetud: 20.05.2021