Eelkooli vastuvõtt

2021/2022 eelkooli registreerimine toimub alates septembrist 2021

Eelkooli saab registeerida SIIN.

Esimene tund toimub 7.oktoobril 2021 ja viimane eelkooli tund toimub 19.mail 2022.


2021/2022 eelkool

Eelkooli ootame lapsi, kes alustavad kooliteed sügisel 2022. Koolikohustus algab 1. klassi õppima asumisega lastel, kes on 1. oktoobriks 2022 saanud 7-aastaseks. (Me ei võta eelkooli lapsi, kes on 5-aastased, sest nad ei ole üldjuhul sotsiaalselt ja emotsionaalselt kooliks valmis isegi juhul, kui oskavad lugeda ja kirjutada.)

Koolipäeva kestel õpitakse häälimist, lugemist, kirjutamist; arvutamist, vaadeldakse loodust, mängitakse, meisterdatakse ja pööratakse  tähelepanu ka sotsiaalsetele oskustele.

Õppeaasta jooksul nõustavad koolivalmiduse osas vajadusel lapsevanemaid ka kooli tugimeeskonna spetsialistid (nt logopeed, eripedagoog, psühholoog). 

Õppeaasta jooksul toimub kõigile vanematele koolivalmidust tutvustav üritus.

Eelkoolis osalevad lapsed saavad veeta 1 koolipäeva kogupäevakoolis veebruari koolivaheajal. Koolipäev kestab kell 9.00-15.00. Päev on nagu koolis. Eesmärgiks on tutvustada lastele reaalset koolielu, mis hõlmab ainetunde, õuevahetundi ja huvitegevust. Samuti on vanematel võimalus tutvuda kooliruumide ja koolikorraldusega avatud uste päevade raames. 

Eelkooli vanematel on võimalus osaleda Südalinna Kooli lapsevanematele korraldatavatel koolitustel.


Eelkooli tasu on 40€ kuus. Tegemist on kohatasuga ehk hoolimata sellest, kui laps tunnis ei osale, siis summa sellest ei vähene.

NB! Eelkooli ei toimu riigipühadel ja koolivaheajal ning antud tunde ei asendata.

Eelkool toimub üks kord nädalas 120 minutit ehk 4 õppetundi. 

Kui eelkooli õpetaja on haige või koolitusel ning tund jääb ära, siis seda võidakse asendada mõnel teisel päeval või teha 1 kord pikemalt eelkoolitundi. (Kui laps ei osale, siis kuutasu ei vähene.) 

Lisainfo: I kooliastme õppealajuhataja kerttu.molder-jevdokimov@sydalinna.edu.ee

Viimati muudetud: 06.09.2021