HEV koordinaator

Ametikoht vakantne. Hetkel täidab HEV koordinaatori ülesandeid õppealajuhataja. 

HEV koordinaator selgitab koostöös teiste tugisüsteemi spetsialistide (kooli, nõustamiskeskuse) ja õpetajatega välja õpilase vajadused ning suunab õppetöö individualiseerimist ning jälgib selle tõhusust. HEV koordinaator nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid. Viib läbi õpiabi tunde I kooliastme õpilastele eesti keeles ja matemaatikas.

Vastuvõtuajad: kokkuleppel

Telefon: 6180152
e-post: oppealajuhataja@sydalinna.edu.ee

Viimati muudetud: 09.11.2018