Hoolekogu liikmed

Hoolekogu on sild kooli ja kogukonna ning erinevate huvigruppide vahel. Hoolekogu liikmed esindavad erinevaid huvigruppe ja aitavad nii kaasa kooli parimale arengule nõuandva organina.

Ettepanekute ja küsimuste osas palume pöörduda hoolekogu esimehe poole või kirjutades aadressil hoolekogu@sydalinna.edu.ee.


Ingird Peek – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees (peek.ingrid@gmail.com)

Rein Kiljak – lastevanemate esindaja

Katrin Tammeväli – lapsevanemate esindaja

Anneli Lonks – õpetajate esindaja

Anu-Mai Metsaar – vilistlaste esindaja

Greete Kurrusk – õpilaste esindaja

Ketter Sarapuu – Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja

Hoolekogu on kinnitatud Tallinna Haridusameti 20.11.2018 käskkirjaga nr 1.-2/534.

Viimati muudetud: 21.11.2018