Hoolekogu liikmed

Hoolekogu on sild kooli ja kogukonna ning erinevate huvigruppide vahel. Hoolekogu liikmed esindavad erinevaid huvigruppe ja aitavad nii kaasa kooli parimale arengule nõuandva organina.

Ettepanekute ja küsimuste osas palume pöörduda hoolekogu esimehe poole või kirjutades aadressil hoolekogu@sydalinna.edu.ee.


Hoolekogu koosseis on kinnitatud Tallinna Haridusameti 16.11.2021 käskkirjaga number T-7-1/21/517.

Viimati muudetud: 17.11.2021