Hoolekogu liikmed

Hoolekogu on sild kooli ja kogukonna ning erinevate huvigruppide vahel. Hoolekogu liikmed esindavad erinevaid huvigruppe ja aitavad nii kaasa kooli parimale arengule nõuandva organina.

Ettepanekute ja küsimuste osas palume pöörduda hoolekogu esimehe poole või kirjutades aadressil hoolekogu@sydalinna.edu.ee.

Ingrid Peek – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees (peek.ingird@gmail.com)

Heli Hirs – õppenõukogu esindaja 

Anu-Mai Metsaar – kooli vilistlane

Ralf Kaspar Patrason – õpilaste esindaja

Katrin Tammeväli – lastevanemate esindaja

Tõnis Muuga – lastevanemate esindaja

Ketter Sarapuu – Tallinna Kesklinna Valitsus


Hoolekogu koosseis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 15.11.2019 käskkirjaga nr 1.-2/480 ''Tallinna Kesklinna linnaosa munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude kinnitamine''.

Viimati muudetud: 18.11.2019