Hoolekogu liikmed

Hoolekogu on sild kooli ja kogukonna ning erinevate huvigruppide vahel. Hoolekogu liikmed esindavad erinevaid huvigruppe ja aitavad nii kaasa kooli parimale arengule nõuandva organina.

Ettepanekute ja küsimuste osas palume pöörduda hoolekogu esimehe poole.


Ingird Peek – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees (peek.ingrid@gmail.com)

Hindrek Riikoja – lastevanemate esindaja

Katrin Tammeväli – lapsevanemate esindaja

Anu-Mai Metsaar – õppenõukogu esindaja

Brittany Krijer – õpilaste esindaja

Rosemary Rits – toetava organisatsiooni esindaja

Ketter Sarapuu – Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja

Hoolekogu on kinnitatud Tallinna Haridusameti 04.05.2018 käskkirjaga nr 1.-2/163

Viimati muudetud: 04.05.2018