Hoolekogu liikmed

Hoolekogu on sild kooli ja kogukonna ning erinevate huvigruppide vahel. Hoolekogu liikmed esindavad erinevaid huvigruppe ja aitavad nii kaasa kooli parimale arengule nõuandva organina.

Ettepanekute ja küsimuste osas palume pöörduda hoolekogu esimehe poole või kirjutades aadressil hoolekogu@sydalinna.edu.ee.

Ingrid Peek – lastevanemate esindaja, hoolekogu esimees (peek.ingird@gmail.com)

Rein Kiljak - lastevanemate esindaja

Mirjam-Liis Tapver - lastevanemate esindaja

Lea Kütt – õpetajate esindaja

Anu-Mai Metsaar – vilistlaste esindaja

Elly Naigla – õpilaste esindaja

Ketter Sarapuu – linna esindaja


Hoolekogu koosseis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 19.11.2020 käskkirjaga nr T-7-1/20/442 Tallinna Kesklinna linnaosa munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude kinnitamine

Viimati muudetud: 03.12.2020