Huviringide hinnakiri

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest alates 14.12.20 ei tohi
õpilasi koolidesse lubada. Seega on lastevanematele tasaarveldus lubatud
perioodil 14.12-22.12.2020.
Perioodil 23.12.20 kuni 10.01.21 on ametlikult koolivaheaeg ning selle
perioodi eest tasaarveldusi ei tehta. See tuleneb „Tallinn Haridusameti ja tema
hallatavate asutuste tulude arvelevõtmise korra“ (kinnitatud Tallinna
Haridusameti juhataja 21.06.2019 käskkirjaga nr 1.-2/249) punktist 2.2.3 -
kuupõhisena kehtestatud õppeteenuse hind sisaldab riigipühasid ja
koolivaheaegu ning seetõttu tasutakse riigipüha ja koolivaheaega sisaldava kuu
eest täissummas ning nende päevade osas tasaarveldusi ei tehta.


SÜDALINNA KOOLI POOLT KORRALDAVATE RINGIDE HINNAKIRI

Huviringide tasu arvestamine käib Haridusameti raamatupidamise reeglite järgi alljärgnevalt:

 

Tasu on kuupõhine:

 

* kui kuus toimub miinimum 3 ringitundi (kunstis ja robootikas 3 paaristundi) kuutasu ei muutu.

* kui kuus toimub 1-2 ringitundi, esitatakse arve poole kuu eest.

 

Näiteks: Oktoobris oli viis reedet ja tunnid toimusid neist kolmel, mis tähendab seda, et kuu tasu ei muutu. Kui novembris toimub ring vaid kahel päeval, siis arvestatakse tasu poole kuu eest.

 

Viimati muudetud: 30.12.2020