Huviringide üldinfo

Südalinna Kool pakub erinevas vanuses õpilastele laia valikut aine- ja huviringe. Nende hulgas on nii tasuta kui ka tasulisi ringe. 

Tasulised huviringid alustavad tööd 14. septembril ja toimuvad kuni 28. maini.

4. septembrist(alates kell 18.00) - 9. septembrini (kuni kell 12.00) saab registreerida huviringidesse elektrooniliselt kooli koduleheküljel SIIN.

Ring alustab tööd  vähemalt 10 soovija olemasolul.

Lisainformatsiooni jagab huvijuht Malle Koppel tel. 5516458 või huvijuht@sydalinna.edu.ee .


NB! Kui muutub kooli tunniplaan, siis võib muutuda ka huvi- ja aineringi toimumise aeg. Koolis muutub tunniplaan mitu korda õppeaastas. (Õpilane ootab huviringi algust kogupäevakoolis, kuhu tuleb lapsevanemal registreerida. Kogupäevakool on tasuta. Registreerida saab siin.)

NB! Õpilast vabastab ringide õppemaksust vaid koolist kaks nädalat järjest haigusega puudumine arstitõendi alusel.

NB! Õpilase ringist kustutamiseks saata vastava sisuline kiri hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks huvijuht@sydalinna.edu.ee Õpilane arvatakse sellisel juhul ringist välja uue kuu alguses. 


Samuti toimuvad meie majas peale koolitunde mitmed ringid ja treeningud, mille kohta leiab infot kooli infostendilt garderoobis ja fuajees, kuid lisainfot ja registreerida saab otse klubi või juhendaja poole pöördudes.


NB! Vanemad peavad juhendajat teavitama e-kirja teel, kui laps ringist/treeningust puudub. Ainult omavahelise koostööga on võimalik tagada, et laps osaleb järjepidevalt huvitegevuses ja saab oma võimeid maksimaalselt arendada. 


NB! Kui oleme sunnitud taas distantsõppele või hajutatud õppetööle üle minema, siis võimalusel proovime ikkagi jätkata ringide/treeningutega, mida saab korraldada.


Huviringide tasu arvestamine käib Haridusameti raamatupidamise reeglite järgi alljärgnevalt:

 

Tasu on kuupõhine:

 

* kui kuus toimub miinimum 3 ringitundi (kunstis ja robootikas 3 paaristundi) kuutasu ei muutu.

* kui kuus toimub 1-2 ringitundi, esitatakse arve poole kuu eest.

 

Näiteks: Oktoobris oli viis reedet ja tunnid toimusid neist kolmel, mis tähendab seda, et kuu tasu ei muutu. Kui novembris toimub ring vaid kahel päeval, siis arvestatakse tasu poole kuu eest.


Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest alates 14.12.20 ei tohi
õpilasi koolidesse lubada. Seega on lastevanematele tasaarveldus lubatud
perioodil 14.12-22.12.2020.
Perioodil 23.12.20 kuni 10.01.21 on ametlikult koolivaheaeg ning selle
perioodi eest tasaarveldusi ei tehta. See tuleneb „Tallinn Haridusameti ja tema
hallatavate asutuste tulude arvelevõtmise korra“ (kinnitatud Tallinna
Haridusameti juhataja 21.06.2019 käskkirjaga nr 1.-2/249) punktist 2.2.3 -
kuupõhisena kehtestatud õppeteenuse hind sisaldab riigipühasid ja
koolivaheaegu ning seetõttu tasutakse riigipüha ja koolivaheaega sisaldava kuu
eest täissummas ning nende päevade osas tasaarveldusi ei tehta.Viimati muudetud: 30.12.2020