Järelvastamine

Õpilane lepib eelnevalt aineõpetajaga kokku, millist kirjalikku hindelist tööd ja millisel päeval soovib ta järele vastata. Kokkulepe tuleb sõlmida vähemalt 2 päeva enne järelvastamist, et õpetaja jõuaks koostada töö ja õpilane jõuaks tööks valmistuda. 

Kui õpilane ei saa õpetajaga kokkulepet silmast-silma sõlmida, siis saadab ta õpetajale e-kirja. Kokkulepe loetakse sõlmituks, kui õpetaja on õpilasele vastanud. 

Igal järelvastamise ajal on klassiruumis ainult üks (valve)õpetaja, kes jagab õpilastele välja tööd, jälgib nende täitmist ning korjab tööd kokku. Töid kontrollib ja hindab aineõpetaja.

Kirjalike tööde järelvastamine toimub:
- neljapäeviti 7. tunni ajal ruumis 201
- reedeti 7. tunni ajal ruumis 203

Suuliste tööde järelvastamiseks tuleb õpetajaga eraldi kokkulepe sõlmida.

Viimati muudetud: 24.01.2020