Järelvastamine

Õpilane lepib eelnevalt aineõpetajaga kokku, millist kirjalikku hindelist tööd ja millisel päeval soovib ta järele vastata. Kokkulepe tuleb sõlmida vähemalt 2 päeva enne järelvastamist, et õpetaja jõuaks koostada töö ja õpilane jõuaks tööks valmistuda. 

Kui õpilane ei saa õpetajaga kokkulepet silmast-silma sõlmida, siis saadab ta õpetajale e-kirja. Kokkulepe loetakse sõlmituks, kui õpetaja on õpilasele vastanud. 

Igal järelvastamise ajal on klassiruumis  (valve)õpetaja, kes jagab õpilastele välja tööd, jälgib nende täitmist ning korjab tööd kokku. Töid kontrollib ja hindab aineõpetaja.

Kirjalike tööde järelvastamise ajad:

  • teisipäeval 8. tund ehk 14.45-15.30 (ruum 209)
  • kolmapäeval 8. tund ehk 14.45-15.30 (ruum 201).

Suuliste tööde järelvastamiseks tuleb õpetajaga eraldi kokkulepe sõlmida.


Viimati muudetud: 11.09.2020