Käsitöö ja kodundus

2018/2019 aineringide avamise otsustamine ja rühmade komplekteerimine toimub septembri jooksul.


Käsitöö ja kodundus

Rühmaõpe 4.-6. klassi õpilastele. ... kodunduse klassis III korrusel.
Käsitöö ja kodunduse aineringis saavad õpilased süvendatud oskused ja teadmised neid huvitavate erinevate käsitööliikide kohta.
Juhendajaks on ...
Ainering on õpilastele tasuta.
Kontakt: 

Viimati muudetud: 05.09.2018